1
00:00:00,047 --> 00:00:03,266
V předchozích dílech jste viděli.

2
00:00:03,267 --> 00:00:05,396
Chci, abyste si vzal tohle...

3
00:00:05,421 --> 00:00:07,436
Kousek stříbra nevykoupí, co jste vzal.

4
00:00:07,437 --> 00:00:09,685
Doufám, že nehledáte omluvu.

5
00:00:09,710 --> 00:00:12,704
Durant se v žádném
případě Ogdenu nevzdá.

6
00:00:12,729 --> 00:00:15,008
Donuťte Granta, aby nám dal Ogden

7
00:00:15,033 --> 00:00:17,055
a jeho milionové uhelné doly.

8
00:00:17,080 --> 00:00:19,782
Tenhle závod... by neměl
skončit v místnosti.

9
00:00:19,783 --> 00:00:21,735
Ogden by měl patřit tomu,
kdo tam bude první.

10
00:00:21,760 --> 00:00:24,957
Bohannon? To není ani zdaleka
soupeř, jakého jsem očekával.

11
00:00:24,982 --> 00:00:25,921
Pane Bohannone, řekněte:

12
00:00:25,922 --> 00:00:29,365
Plánujete zůstat u Central Pacific
až do konce tohodle závodu?

13
00:00:33,335 --> 00:00:36,561
Od zaražení první
skoby v Council Bluffs,

14
00:00:36,633 --> 00:00:40,234
a poslední, jež má být zatlučena
zde, v severovýchodním Utahu...

15
00:00:41,923 --> 00:00:46,352
Thomas Durant, Collis Huntington
a jejich mocné železnice

16
00:00:46,500 --> 00:00:48,993
balamutili a zastrašovali kongres,

17
00:00:49,025 --> 00:00:52,282
aby financoval jejich velkolepý
výběrový řetězec....

18
00:00:55,792 --> 00:00:58,042
Předražený a opožděný

19
00:00:58,043 --> 00:01:02,050
postup každého úseku velké
transkontinentální železnice

20
00:01:02,465 --> 00:01:04,839
byl sužován pracovní nespokojeností,

21
00:01:05,635 --> 00:01:08,784
přírodními katastrofami, Bohem a člověkem.

22
00:01:09,772 --> 00:01:12,540
Byl následován zhýralou
a divokou populací,

23
........