1
00:00:00,100 --> 00:00:05,200
Následující pořad obsahuje násilné záběry.
Prosím, zvažte jeho sledování.

2
00:00:05,200 --> 00:00:13,920
<i><u><b>Barbar:</i></u></b>
-Není členem velké Řecké ani Římské civilizace.
-Je to cizinec, podivín a ignorant.
-Člověk vyřazený ze společnosti.

3
00:00:17,010 --> 00:00:19,720
<i>Viděli jste v Povstání Barbarů:</i>

4
00:00:21,160 --> 00:00:25,480
<i>Po 600 let se barbaři
snaží porazit sílu Říma,...</i>

5
00:00:25,480 --> 00:00:29,640
<i>vedou bitvu po bitvě ve jménu svobody.</i>

6
00:00:30,460 --> 00:00:33,560
<i>Ale když povstalci jeden
po druhém umírají,...</i>

7
00:00:33,560 --> 00:00:36,100
<i>tak Řím vytrvává...</i>

8
00:00:36,100 --> 00:00:39,280
<i>a povstání se stupňuje.</i>

9
00:00:39,280 --> 00:00:42,240
Germánie před Římem nikdy nepoklekne.

10
00:00:42,480 --> 00:00:45,960
<i>Barbaři bojují krví proti krvi.</i>

11
00:00:47,080 --> 00:00:49,360
-Lítost je pro hlupáky.
-Ne!

12
00:00:49,980 --> 00:00:51,960
Ne, ne, ne. Ne!

13
00:00:53,360 --> 00:00:56,760
<i>Věk růstu Impéria se díky tomu...</i>

14
00:00:56,760 --> 00:00:58,920
<i>dočkal násilného konce.</i>

15
00:00:59,600 --> 00:01:04,240
<i>Kdysi jedna z nejrychleji
rostoucích mocí na světě,...</i>

16
00:01:04,240 --> 00:01:09,280
<i>Řím nyní staví hradby,
aby za nimi držel barbary...</i>

17
00:01:09,280 --> 00:01:13,260
<i>a bojuje, aby ochránil své území
před zvětšující se hrozbou.</i>

18
00:01:15,770 --> 00:01:19,240
<i>Gótové hledají v Impériu útočiště,...</i>

19
00:01:19,240 --> 00:01:23,640
Dostali jsme od Císaře zprávu,
že nám zajistíte bezpečí.

20
00:01:23,640 --> 00:01:25,180
<i>...ale Římská zrada...</i>

21
00:01:25,180 --> 00:01:28,600
Jaký idiot si mě chce znepřátelit,
když přicházím v míru?

22
00:01:28,600 --> 00:01:31,840
<i>...si vytváří svou vlastní pohromu.</i>

........