1
00:00:53,350 --> 00:00:55,308
<i>Bývalý prokurátor
známý pro své násilné chování</i>

2
00:00:55,308 --> 00:00:57,267
<i>nyní sedí v cele 9.</i>

3
00:00:58,892 --> 00:01:02,975
<i>Pohledný podvodník s 10 odsouzeními</i>

4
00:01:04,142 --> 00:01:06,642
<i>Zástupce vrchního prokurátora</i>

5
00:01:08,433 --> 00:01:11,475
<i>Vrchní prokurátor zvláštních případů</i>

6
00:01:11,600 --> 00:01:15,225
<i>Trvalo mu 11 let stát se prokurátorem.</i>

7
00:01:15,683 --> 00:01:19,475
<i>Stal se kandidátem na kongresu.</i>

8
00:01:19,767 --> 00:01:23,142
<i>Svádí hloupoučké holky.
Říká, že je z Pensylvánie.</i>

9
00:01:23,975 --> 00:01:27,308
<i>Chce být hvězdou spíš než žalobcem.</i>

10
00:01:27,558 --> 00:01:30,600
<i>15 let ve vězení Politik nováček</i>

11
00:01:31,475 --> 00:01:35,017
<i>Ti, které poslal
do vězení prokurátor Byun</i>

12
00:01:36,142 --> 00:01:39,683
<i>Vězeňská rodina</i>

13
00:02:00,058 --> 00:02:04,725
<i>NÁSILNICKÝ PROKURÁTOR
A Violent Prosecutor</i>

14
00:02:07,517 --> 00:02:12,600
<i>FAR EAST CONSTRUCTION</i>

15
00:02:13,558 --> 00:02:17,392
Žádné letovisko v ptačí rezervaci!

16
00:02:17,600 --> 00:02:24,142
Žádné letovisko v ptačí rezervaci!

17
00:02:29,558 --> 00:02:32,058
Hej. Kde se couráte?

18
00:02:32,058 --> 00:02:33,683
Promiňte, šéfe. Doprava byla hrozná.

19
00:02:33,683 --> 00:02:34,683
Zatracení bastardi!

20
00:02:35,183 --> 00:02:36,308
- Pohněte.
- Ano, pane.

21
00:02:37,183 --> 00:02:39,433
- Kam sakra jdeš?
- Nesnáším toho bastarda.

22
00:02:39,433 --> 00:02:40,558
Hej, čahoune!

23
00:02:41,642 --> 00:02:43,558
Jo, ty, ptal jsem se, kam jdeš!

24
00:02:44,183 --> 00:02:46,350
........