1
00:00:10,435 --> 00:00:12,186
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:12,979 --> 00:00:15,648
V Miami pořád jeden člověk přebývá.

3
00:00:15,690 --> 00:00:19,360
Já nenavrhuju převrat.
To spíš přeuspořádání.

4
00:00:21,738 --> 00:00:24,073
-Poznáváš ho?
-Je od George.

5
00:00:24,115 --> 00:00:26,576
Poslali ho na mě.
S klanem končíme.

6
00:00:27,452 --> 00:00:32,081
-Tenhle tu měl flek. Dexter Morgan.
-Jste si jistý? -Jo.

7
00:00:33,624 --> 00:00:37,837
Náčelník Lane se nějak dozvěděl
o mé nerozvážnosti.

8
00:00:37,879 --> 00:00:41,924
-Chce, abych šel do důchodu.
-Já ho nepráskla, to ty.

9
00:00:41,966 --> 00:00:44,469
Takhle se ta hra hraje.

10
00:00:44,677 --> 00:00:47,639
-Nic vám nedlužím.
-Isaak to vidí jinak.

11
00:00:47,680 --> 00:00:51,726
Když sejmul tu kolumbijskou špínu,
prokázal vám laskavost.

12
00:00:51,768 --> 00:00:55,730
-Co víš o tom Isaaku Sirkovi?
-Že mě chce zabít,

13
00:00:55,772 --> 00:00:58,650
a tudíž ho musím zabít první.

14
00:00:58,691 --> 00:01:04,280
Nebyl jsem schopnej s někým mluvit
o svým zabíjení. Ne takhle.

15
00:01:04,906 --> 00:01:08,910
Měl bys odečíst ztráty, Isaaku,
a vrátit se do Kyjeva.

16
00:01:08,951 --> 00:01:12,997
To, proč měl můj život v Kyjevě
smysl, jsi hodil do oceánu.

17
00:01:13,039 --> 00:01:15,124
-Ty a Viktor jste byli...
-Milenci.

18
00:01:15,166 --> 00:01:19,462
Vzal jsi mi jedinou věc,
kterou mi peníze ani moc nevrátí.

19
00:01:20,880 --> 00:01:22,715
Tak zatím.

20
00:01:23,466 --> 00:01:26,010
Já vím, kdo jsi. A co jsi.

21
00:01:26,052 --> 00:01:29,430
Asi by vás překvapilo,
co všechno o mně nevíte.

22
........