1
00:02:03,510 --> 00:02:06,460
Díky za milé pozvání, Decime.

2
00:02:06,540 --> 00:02:08,020
Tví gladiátoři.

3
00:02:08,020 --> 00:02:10,020
Všechna čest.

4
00:02:10,020 --> 00:02:12,250
Čest i tobě, dobrý Batiate.

5
00:02:12,250 --> 00:02:15,650
Pamatuji, žes kdysi bojoval právě na tomto písku.

6
00:02:16,390 --> 00:02:17,860
Dávno již tomu.

7
00:02:17,860 --> 00:02:19,530
Však mě mistr dobře naučil.

8
00:02:19,530 --> 00:02:23,460
Byl legendou i přítelem a jeho rady nebudou zapomentuty.

9
00:02:23,770 --> 00:02:26,370
Skvělý lanista a zdatný bojovník.

10
00:02:26,370 --> 00:02:30,000
Pravda. Však i ty sám máš teď nejlepší školu na jihu.

11
00:02:30,000 --> 00:02:31,210
Mnoho se změnilo.

12
00:02:31,210 --> 00:02:35,140
Mí muži, Cricsus, nyní šampión Capuy...

13
00:02:35,140 --> 00:02:38,070
...pozvedají Batiatův dům do nových výšin.

14
00:02:38,070 --> 00:02:40,910
Rád bych o tvém novém šampionovi slyšel víc.

15
00:02:40,910 --> 00:02:43,740
Takového člověka bych mohl využít při svých hrách.

16
00:02:43,740 --> 00:02:46,630
Cricsus je, jak už všichni smrtelníci ví,...

17
00:02:46,630 --> 00:02:48,630
...kokonce i zde v Lucinii,...

18
00:02:49,470 --> 00:02:51,990
...skutečnou legendou arén.

19
00:02:51,990 --> 00:02:53,400
Skutečně otče.

20
00:02:53,400 --> 00:02:58,160
Mluví o něm celá Capua.

21
00:02:58,480 --> 00:02:59,690
Omlouvám se.

22
00:02:59,690 --> 00:03:03,030
Má dcera mluví o věcech, o nichž neví nic.

23
00:03:03,030 --> 00:03:06,700
V klepech a špercích se vyzná lépe.

24
00:03:08,700 --> 00:03:11,900
Mluví jako její otec, sebejistě a pravdivě.

25
00:03:11,900 --> 00:03:14,720
Cricsus je největším z gladiátorů.

........