1
00:00:01,450 --> 00:00:02,284
"Dříve"

2
00:00:02,285 --> 00:00:04,202
Na, doušku, doušku!

3
00:00:04,203 --> 00:00:05,955
Vystrč růžky,
ať jsi, kde jsi.

4
00:00:07,165 --> 00:00:09,166
Já na duchy nevěřím.

5
00:00:09,167 --> 00:00:10,709
Kamera ho zachytila.

6
00:00:10,710 --> 00:00:12,210
Posmrtná fotografie.

7
00:00:12,211 --> 00:00:14,171
Jak myslíš, že zuřiví duchové vznikají?

8
00:00:14,172 --> 00:00:16,423
Nedokážu
zapomenout a odejít.

9
00:00:16,424 --> 00:00:17,799
A zůstanou tu léta.

10
00:00:17,800 --> 00:00:21,011
Cítí svou podstatu,
jsou vyděšení.

11
00:00:21,012 --> 00:00:23,555
Když už jsme u duchů.

12
00:00:23,556 --> 00:00:26,474
Ta Temnota,
ona mě zachránila.

13
00:00:26,475 --> 00:00:28,310
Jsme spojení Deane.

14
00:00:28,311 --> 00:00:30,103
- Poděkovala mi.
- Za co?

15
00:00:30,104 --> 00:00:31,230
Za vysvobození.

16
00:00:34,525 --> 00:00:36,151
Myslím si,
že Amara je Temnota.

17
00:00:36,152 --> 00:00:37,861
Tu dívku posedl ďábel!

18
00:00:37,862 --> 00:00:40,197
Má hlad.
Je ve vývinu.

19
00:00:40,198 --> 00:00:41,865
Takže nám tu pobíhá
prastaré zlo

20
00:00:41,866 --> 00:00:43,491
a každým dnem sílí.

21
00:00:43,492 --> 00:00:44,826
To dítě chci.

22
00:00:44,827 --> 00:00:46,077
Mám hlad.

23
00:00:46,078 --> 00:00:47,996
To dítě jí duše.

........