1
00:00:01,689 --> 00:00:03,366
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,436 --> 00:00:06,388
Jaký je smysl nechat tu mou skupinu,
když nás tu necháš o hladu?

3
00:00:06,421 --> 00:00:08,642
Deset mikrogramů, víc nechci.
To nic není.

4
00:00:08,697 --> 00:00:11,476
- Ty patří Robertu Oppenheimerovi.
- Postavíme Akleyho bombu.

5
00:00:11,538 --> 00:00:14,519
Kdyby Frank dokázal, že imploze
je víc než jen pouhou fantazií,

6
00:00:14,599 --> 00:00:18,080
i na té nejzákladnější úrovni,
tak mu dám to plutonium sám.

7
00:00:18,127 --> 00:00:19,629
Dobrá, dokážu to.

8
00:00:23,556 --> 00:00:25,469
Plutonium zůstane
ve skupině Dr. Akleyho.

9
00:00:25,564 --> 00:00:28,061
Nejspíš jste strávil
celý život obklopen lidmi,

10
00:00:28,117 --> 00:00:30,917
kteří nebyli dost chytří na to,
aby viděli vaši výjimečnost.

11
00:00:31,316 --> 00:00:34,155
Ale já ji vidím. Takoví jako vy
se objeví jednou za generaci.

12
00:00:34,210 --> 00:00:35,711
Nepůjdeš do školy v New Yorku.

13
00:00:35,760 --> 00:00:38,325
Takže co, to mám jako zůstat
v tomhle zajateckém táboře?

14
00:00:38,472 --> 00:00:40,530
Proč tu vůbec jsme?

15
00:00:43,128 --> 00:00:44,807
Ne. Ne.

16
00:00:45,322 --> 00:00:48,492
Franku, ať je to co chce,
můžeš mi to říct.

17
00:01:01,558 --> 00:01:04,160
Pozor na střídání ve 22:00.

18
00:01:04,729 --> 00:01:06,763
Můžeme dneska čekat
další ostřelování,

19
00:01:06,968 --> 00:01:09,571
pokud teda skopčáci
neslavěj nějakej svátek.

20
00:01:09,914 --> 00:01:11,340
Kde je Trouba?

21
00:01:13,444 --> 00:01:14,817
Tady, pane.

22
00:01:14,919 --> 00:01:18,722
Připomeň mi, Troubo, kolik že
........