1
00:00:01,728 --> 00:00:03,632
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:06,056 --> 00:00:09,991
Ať už tu děláme cokoli,
řekni mi, že to za to stojí.

3
00:00:10,613 --> 00:00:12,262
Mé sestřenice v Evropě...

4
00:00:12,543 --> 00:00:14,932
Já s tím, co se tam děje,
nemůžu nic udělat.

5
00:00:15,105 --> 00:00:16,629
Ale ty ano.

6
00:00:17,236 --> 00:00:19,236
Náš muž u Heisenberga...

7
00:00:19,458 --> 00:00:21,011
Popravili ho.

8
00:00:21,781 --> 00:00:23,023
Straku?

9
00:00:23,075 --> 00:00:26,186
Neříkal jsi o něm nikomu dalšímu, že ne?

10
00:00:26,879 --> 00:00:28,445
Frank vám posílá peníze?

11
00:00:28,536 --> 00:00:30,547
Řekni mu, že nemá
proč se cítit provinilý.

12
00:00:30,678 --> 00:00:32,880
Proč by se Frank cítil provinilý?

13
00:00:33,285 --> 00:00:35,536
Takže je to pravda.
Nasloucháš Akleymu.

14
00:00:35,588 --> 00:00:40,424
Já nebudu poslední obětí
ega Franka Wintera.

15
00:00:40,492 --> 00:00:43,078
- Jedu domů, Charlie.
- Armáda tě nepustí.

16
00:00:43,133 --> 00:00:45,846
Pustí, kdybychom byli rozvedení.

17
00:00:52,809 --> 00:00:54,482
Hubeňour je mrtvý.

18
00:00:55,801 --> 00:00:58,692
Tenhle projekt bez nás nepřežije.

19
00:01:01,508 --> 00:01:04,652
- Ty bys se mnou pracoval?
- Udělal jsi maximum, Reede.

20
00:01:05,722 --> 00:01:07,368
Reede!

21
00:01:17,561 --> 00:01:20,294
Řekli nám jeden den.

22
00:01:20,358 --> 00:01:22,650
To bylo před pěti dny.

23
00:01:22,723 --> 00:01:24,556
Vidíte to červené razítko?

24
........