1
00:00:09,480 --> 00:00:11,830
Koupil jsi je všechny?
Běž pro ně, ano?

2
00:00:11,880 --> 00:00:14,280
Jsou v té zadní místnosti.

3
00:00:15,960 --> 00:00:19,750
- Už s tím skončeme.
- Dobrá.

4
00:00:19,800 --> 00:00:21,800
Přesuneme to sem!

5
00:00:23,160 --> 00:00:27,440
- Proč je to tady dole?
- Kolik říkáte, že to bude za tu knihovnu tady dole?

6
00:00:29,520 --> 00:00:32,830
- Přinese nám to alespoň pár peněz navíc.
- Jsou seshora?

7
00:00:32,880 --> 00:00:34,670
Jen pár židlí.

8
00:00:34,720 --> 00:00:36,720
To bych řekl, ano.

9
00:00:48,240 --> 00:00:51,940
- Mám to.
- Není to kam jinam dát.

10
00:00:58,480 --> 00:01:00,550
Promiňte, prosím?

11
00:01:14,440 --> 00:01:17,590
Je tu sirotčinec v Settlu.
Vezmou si vaše děti.

12
00:01:17,640 --> 00:01:20,310
Nenechám se od nich oddělit.

13
00:01:34,120 --> 00:01:36,860
Myslím, že bude lepší, když s ním promluvíš.

14
00:01:40,480 --> 00:01:46,350
Georgi, musíme jít.
Ten dům už není náš, už ne.

15
00:01:48,640 --> 00:01:50,640
Je to jen dům.

16
00:01:52,440 --> 00:01:54,440
Budeme spolu.

17
00:02:01,200 --> 00:02:03,550
Nemůžu vystát to, že to
všichni vědí, to je všechno.

18
00:02:03,600 --> 00:02:08,280
Odejdeme odsud
s našimi hlavami vztyčenými.

19
00:02:13,080 --> 00:02:15,080
Pojďme.

20
00:02:31,040 --> 00:02:33,310
Stojí za šilink, možná.

21
00:02:40,560 --> 00:02:42,560
Pojďme.

22
00:02:58,760 --> 00:03:01,500
Prodávám všechno, abych splatila dluhy.

23
00:03:03,840 --> 00:03:06,440
Řekla jsi, že můžeme jít za tebou.
........