1
00:01:47,000 --> 00:01:49,000
Farma Sampaka
ostrov Fernando Poo 1970

2
00:01:51,945 --> 00:01:54,072
-Kilian, už je čas.
-Už idem.

3
00:02:04,291 --> 00:02:06,752
Pamätaj si ma takého, aký som teraz.

4
00:02:07,294 --> 00:02:09,129
Ja si tak zapamätám teba.

5
00:02:16,219 --> 00:02:17,638
Veľa šťastia.

6
00:02:18,555 --> 00:02:20,766
Moje šťastie končí tu a teraz.

7
00:02:22,000 --> 00:02:23,000
Do skorého videnia.

8
00:02:26,000 --> 00:02:27,000
Zbohom.

9
00:02:29,000 --> 00:02:34,000
Palmy v snehu

10
00:02:38,533 --> 00:02:40,243
Pane, dopraj

11
00:02:40,577 --> 00:02:42,496
Jacobovi de Rabaltue

12
00:02:42,871 --> 00:02:44,373
odpočinok večný,

13
00:02:44,456 --> 00:02:48,293
a svetlo večné nech mu svieti.

14
00:02:48,377 --> 00:02:52,214
Nech jeho duša, spolu s dušami mŕtvych

15
00:02:53,048 --> 00:02:57,344
odpočíva v pokoji,
skrze milosrdenstvo božie.

16
00:03:01,598 --> 00:03:04,142
Poď, tu budeme mať trochu pokoja.

17
00:03:06,395 --> 00:03:08,480
Toľko som mu toho nepovedala...

18
00:03:08,939 --> 00:03:12,067
Ocko, mala som prísť skôr.

19
00:03:13,402 --> 00:03:14,820
Ako sa má tvoj otec?

20
00:03:15,237 --> 00:03:17,823
Sú dni, keď sa zdá, že je v poriadku,

21
00:03:18,198 --> 00:03:19,866
a dni, keď to tak nie je.

22
00:03:20,075 --> 00:03:22,619
Rozpráva o veciach, ktorým nerozumiem,

23
00:03:22,786 --> 00:03:25,163
o Bioku, o plantáži.

24
00:03:25,247 --> 00:03:27,833
Akoby bola minulosť
skutočnejšia ako prítomnosť.

........