1
00:00:00,281 --> 00:00:02,066
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,146 --> 00:00:03,978
Jde o Saru Harveyovou.
Je mrtvá.

3
00:00:04,058 --> 00:00:07,137
Em viděla v Jennině laptopu něco,
co může vést k A.D.

4
00:00:09,549 --> 00:00:11,141
Případ je oficiálně uzavřen.

5
00:00:11,221 --> 00:00:13,614
- Co mám dělat?
- Ezrovi to říct nemůžeš.

6
00:00:13,694 --> 00:00:15,502
- Na co by to bylo?
- Smažu to.

7
00:00:15,582 --> 00:00:18,765
Paní Grunwaldová.
Je to médium. Skutečné médium.

8
00:00:18,845 --> 00:00:23,136
A zdá se, že nás má nějakým
děsivým způsobem ráda.

9
00:00:23,216 --> 00:00:24,756
- Sbohem, Calebe.
- Sbohem.

10
00:00:25,524 --> 00:00:28,408
Mohli bychom přeskočit
bolest hlavy a utéct.

11
00:00:28,488 --> 00:00:31,501
Znovu volám doktorku Cochranovou.
Tady Noel Kahn.

12
00:00:31,581 --> 00:00:33,952
Řekněte jí, že mi
dochází čas i trpělivost.

13
00:00:34,032 --> 00:00:35,279
Mary měla druhé dítě.

14
00:00:35,359 --> 00:00:37,824
Takže Charlotte měla
biologickou sestru nebo bratra.

15
00:00:37,904 --> 00:00:41,871
Jsem agentka Leeová z FBI.
Měl jste vztah s Nicole Gordonovou.

16
00:00:41,951 --> 00:00:45,629
- Správně? - Ano, měl.
- Máme důvod věřit, že je naživu.

17
00:00:54,088 --> 00:00:55,822
Dobře, víme,
že Noel Kahn ukradl

18
00:00:55,902 --> 00:00:57,921
složku Mary Drakeové
z Tobyho karavanu.

19
00:00:58,001 --> 00:01:00,579
- Jak je Yvonne?
- Je v pořádku.

20
00:01:00,659 --> 00:01:02,611
Toby s ní stráví nějaký čas.

21
00:01:02,756 --> 00:01:05,344
A když získal tu složku,
volal doktorce Cochranové.
........