1
00:00:01,081 --> 00:00:02,866
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,946 --> 00:00:04,778
Jde o Saru Harveyovou.
Je mrtvá.

3
00:00:04,858 --> 00:00:07,937
Em viděla v Jennině laptopu něco,
co může vést k A.D.

4
00:00:10,349 --> 00:00:11,941
Případ je oficiálně uzavřen.

5
00:00:12,021 --> 00:00:14,414
- Co mám dělat?
- Ezrovi to říct nemůžeš.

6
00:00:14,494 --> 00:00:16,302
- Na co by to bylo?
- Smažu to.

7
00:00:16,382 --> 00:00:19,565
Paní Grunwaldová.
Je to médium. Skutečné médium.

8
00:00:19,645 --> 00:00:23,936
A zdá se, že nás má nějakým
děsivým způsobem ráda.

9
00:00:24,016 --> 00:00:25,556
- Sbohem, Calebe.
- Sbohem.

10
00:00:26,324 --> 00:00:29,208
Mohli bychom přeskočit
bolest hlavy a utéct.

11
00:00:29,288 --> 00:00:32,301
Znovu volám doktorku Cochranovou.
Tady Noel Kahn.

12
00:00:32,381 --> 00:00:34,752
Řekněte jí, že mi
dochází čas i trpělivost.

13
00:00:34,832 --> 00:00:36,079
Mary měla druhé dítě.

14
00:00:36,159 --> 00:00:38,624
Takže Charlotte měla
biologickou sestru nebo bratra.

15
00:00:38,704 --> 00:00:42,671
Jsem agentka Leeová z FBI.
Měl jste vztah s Nicole Gordonovou.

16
00:00:42,751 --> 00:00:46,429
- Správně? - Ano, měl.
- Máme důvod věřit, že je naživu.

17
00:00:54,888 --> 00:00:56,622
Dobře, víme,
že Noel Kahn ukradl

18
00:00:56,702 --> 00:00:58,721
složku Mary Drakeové
z Tobyho karavanu.

19
00:00:58,801 --> 00:01:01,379
- Jak je Yvonne?
- Je v pořádku.

20
00:01:01,459 --> 00:01:03,411
Toby s ní stráví nějaký čas.

21
00:01:03,556 --> 00:01:06,144
A když získal tu složku,
volal doktorce Cochranové.
........