1
00:04:27,810 --> 00:04:29,937
Ukončiť prácu!

2
00:04:30,233 --> 00:04:31,397
Späť do chatrče.

3
00:04:31,539 --> 00:04:33,149
Tak to je pekné.

4
00:04:33,441 --> 00:04:37,153
Keď nás noví väzni uvidia
ako kopeme hroby, môžu utiecť.

5
00:04:37,403 --> 00:04:40,448
Nie je čas na vtipy.
Ukončiť prácu!

6
00:04:41,407 --> 00:04:42,658
Kopať, kopať.

7
00:04:43,034 --> 00:04:45,453
Čo tak dať nás
na zoznam chorých?

8
00:04:46,078 --> 00:04:48,685
Majte srdce, kapitán.
Dajte nás do nemocnice.

9
00:04:48,814 --> 00:04:52,335
Nie ste chorí. Nikdy nie ste chorí.

10
00:04:52,454 --> 00:04:55,046
Prečo sa predo mnou stále
hráte na chorého, Shears?

11
00:04:55,185 --> 00:04:58,174
Zrejme nechcem mať nad
hlavou jeden z týchto.

12
00:04:59,467 --> 00:05:00,718
Kapitán Kanematsu,

13
00:05:02,386 --> 00:05:03,638
nemáte cigu?

14
00:05:03,888 --> 00:05:06,557
Cigu som vám dal ráno.
Obom.

15
00:05:06,808 --> 00:05:10,061
Presne to myslím.
Chcem vám vrátiť láskavosť.

16
00:05:10,228 --> 00:05:13,064
Keď dá človek z hĺbky
svojho srdca dar,

17
00:05:13,272 --> 00:05:17,151
ako ste mi vy dali ten nedopalok,
v srdci si ho budem pamätať.

18
00:05:18,569 --> 00:05:20,279
Preto chcem,

19
00:05:21,239 --> 00:05:23,407
aby ste si nechali
tento zapaľovač.

20
00:05:27,479 --> 00:05:29,157
Myslíte, že som ho ukradol?

21
00:05:29,365 --> 00:05:32,076
Patril tomu Angličanovi,
ktorého sme práve pochovali.

22
00:05:32,326 --> 00:05:35,037
Odkázal mi ho za láskavosť,
ktorú som mu urobil.
........