1
00:00:02,535 --> 00:00:04,402
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:04,432 --> 00:00:07,221
<i>Žiju už dlouho.
A mnoho jsem toho viděl.</i>

3
00:00:08,689 --> 00:00:10,218
<i>Strigoi!</i>

4
00:00:11,072 --> 00:00:13,793
Viděl jsem je v tunelech.
Mění lidi v hladovou havěť.

5
00:00:13,823 --> 00:00:18,665
Už to nejsou lidé. A myslet si,
že jsou, je velmi nebezpečné.

6
00:00:18,695 --> 00:00:21,728
Už nemáme ten luxus volby.

7
00:00:21,758 --> 00:00:23,381
Teď musíme bojovat.

8
00:00:23,416 --> 00:00:26,084
<i>Je válka předem prohraná?</i>

9
00:00:26,119 --> 00:00:29,000
<i>Je naším osudem
být dobytkem pro ty stvůry?</i>

10
00:00:29,000 --> 00:00:31,860
<i>Nebo teď, když nepřítel
konečně ukázal svou tvář,</i>

11
00:00:31,860 --> 00:00:33,650
<i>máme šanci ho přemoci?</i>

12
00:00:35,745 --> 00:00:38,301
Svou část dohody jsem dodržel.

13
00:00:38,331 --> 00:00:40,303
Pán dodrží tu svou.

14
00:00:40,333 --> 00:00:42,253
Hleďte.

15
00:00:43,483 --> 00:00:44,602
A co máma, tati?

16
00:00:44,632 --> 00:00:46,905
Nevím, kde tvoje máma
je, ale najdu ji.

17
00:00:46,973 --> 00:00:48,211
- Ne!
- Mami!

18
00:00:48,241 --> 00:00:51,443
- Už to není ona!
- Ne! Mami!

19
00:00:51,473 --> 00:00:55,530
Využije lásku vaší ženy k jejímu
synovi, aby nás pronásledoval...

20
00:00:55,598 --> 00:00:59,700
- Ephe, ne.
- ...až na kraj světa.

21
00:00:59,769 --> 00:01:00,990
Jen ať to zkusí.

22
00:01:00,990 --> 00:01:07,080
Přes všechny důkazy o opaku
si stále myslíte, že zvítězíte?

23
........