1
00:00:02,101 --> 00:00:03,778
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,808 --> 00:00:05,414
Jestli tu zůstanete, zemřete.

3
00:00:05,444 --> 00:00:06,774
Půjdeš s námi?

4
00:00:06,804 --> 00:00:10,180
Můžeš ji zachránit, Gusi.
Ale jedině tak, že se jí vzdáš.

5
00:00:10,215 --> 00:00:11,530
Řekněte mi,
kdo tu knihu má.

6
00:00:11,530 --> 00:00:14,390
Rudyard Fonescu.

7
00:00:14,390 --> 00:00:18,165
- Chlapec z rakouského kláštera.
- Rudyarde, utíkej!

8
00:00:19,940 --> 00:00:21,832
Nic není důležitější než <i>Lumen</i>.

9
00:00:21,862 --> 00:00:24,029
Musíme ho najít jako první.

10
00:00:24,059 --> 00:00:27,835
Je prokletá. Přináší smrt
a katastrofy všem, kdo ji čtou,

11
00:00:27,835 --> 00:00:29,866
ale jsem ochotný
to riziko podstoupit.

12
00:00:29,896 --> 00:00:31,465
Zabiju Eldritche Palmera.

13
00:00:31,930 --> 00:00:33,992
- Odstřelit ho?
- Musíš mít čistý výhled.

14
00:00:34,022 --> 00:00:35,787
Už nebudeme mít další šanci.

15
00:00:35,817 --> 00:00:37,716
Teď! Střílej!

16
00:00:39,756 --> 00:00:41,087
Běž!

17
00:00:44,715 --> 00:00:45,887
Stát! Ruce vzhůru!

18
00:00:45,912 --> 00:00:48,381
Počkejte!
Já jsem ten, koho chcete!

19
00:00:52,085 --> 00:00:53,887
- Kde je Dutch?
- Hotel Mayfield.

20
00:01:29,690 --> 00:01:32,255
Dutch Veldersová.

21
00:01:33,504 --> 00:01:36,451
Přivedl jsem vám společnost.

22
00:01:44,596 --> 00:01:47,803
Kořalka mi vždycky chutnala.

23
00:01:48,479 --> 00:01:50,839
Obzvlášť za chladného počasí.

........