1
00:00:03,186 --> 00:00:04,896
DŘÍVE

2
00:00:16,074 --> 00:00:17,950
Jedeme v tom spolu.

3
00:00:23,122 --> 00:00:24,123
Ne!

4
00:00:28,920 --> 00:00:32,799
Co ta tvá ukradená Milost?

5
00:00:35,384 --> 00:00:37,261
To je Kainovo znamení.

6
00:00:38,554 --> 00:00:40,555
Takto mocná magie má svou cenu

7
00:00:40,556 --> 00:00:43,434
a my nevíme, jaká ta cena je.

8
00:00:45,520 --> 00:00:46,938
Pusť tu čepel.

9
00:00:50,149 --> 00:00:52,776
Věděl jsem,
že mě nezastaví.

10
00:00:52,777 --> 00:00:55,655
Začínám si myslet, že ta čepel tě mění.

11
00:01:18,344 --> 00:01:19,428
Ne!

12
00:01:31,274 --> 00:01:33,692
Otevři oči, Deane.

13
00:01:33,693 --> 00:01:35,987
Zavyjeme si na měsíc.

14
00:01:38,281 --> 00:01:40,491
NYNÍ

15
00:01:43,369 --> 00:01:44,619
Ty zvěsti jsem slyšela.

16
00:01:44,620 --> 00:01:47,414
Říkala jsem:
"Ne, to není pravda..."

17
00:01:47,415 --> 00:01:52,043
"Winchester a jedním z nás?"

18
00:01:52,044 --> 00:01:54,963
ale ona to pravda je, že?

19
00:01:54,964 --> 00:01:57,257
Ať tvá duše byla jakákoliv,

20
00:01:57,258 --> 00:02:01,595
ať už ses v noci mazlil
se skautskou příručkou,

21
00:02:01,596 --> 00:02:04,097
to je pryč.

22
00:02:04,098 --> 00:02:06,182
A co ti zbylo?

23
00:02:06,183 --> 00:02:07,393
Podívej se na sebe.

24
00:02:16,319 --> 00:02:17,444
Kde je Crowley?

25
........