1
00:02:33,376 --> 00:02:34,376
Nerozsvěcej.

2
00:03:06,876 --> 00:03:08,459
Je mi to líto, Hye-kyung.

3
00:03:11,501 --> 00:03:13,334
Zabil jsem Hwanga.

4
00:03:34,667 --> 00:03:37,459
Přítelkyně oběti na něho dala deku.

5
00:03:38,126 --> 00:03:39,917
Při objevení těla,

6
00:03:40,001 --> 00:03:42,667
byl opřený tady,

7
00:03:42,959 --> 00:03:45,626
ale přítelkyně ho položila.

8
00:03:47,084 --> 00:03:49,667
Říkal jsem jí,
aby nenarušovala místo činu,

9
00:03:50,084 --> 00:03:52,126
ale nedala si říct.

10
00:03:58,459 --> 00:03:59,584
Kde je?

11
00:04:00,042 --> 00:04:01,209
Támhle.

12
00:04:12,667 --> 00:04:13,917
Co se stalo?

13
00:04:17,417 --> 00:04:20,542
Jmenuje se Hwang.

14
00:04:21,001 --> 00:04:25,459
Včera v noci přišel muž
jménem Park Jun-gil,

15
00:04:25,751 --> 00:04:27,917
měl nůž a vyhrožoval, že ho zabije.

16
00:04:28,001 --> 00:04:32,584
Třicet minut
od nahlášení jsme ho tu našli.

17
00:04:50,459 --> 00:04:51,751
Detektive Jung Jae-gone!

18
00:04:52,376 --> 00:04:53,834
Shánějí vás, máte přijít co nejdřív.

19
00:05:03,834 --> 00:05:04,709
O co jde?

20
00:05:04,792 --> 00:05:07,834
Parkova přítelkyně a muž
vešli před 20 minutami dovnitř.

21
00:05:08,334 --> 00:05:09,501
- Muž?
- Ano.

22
00:05:09,959 --> 00:05:11,292
Nebyl to Park?

23
00:05:11,917 --> 00:05:13,542
Nejsem si jistý.

24
00:05:13,667 --> 00:05:15,876
Mohl by to být on...
........