1
00:00:02,034 --> 00:00:02,993
"Dříve"

2
00:00:02,994 --> 00:00:04,536
Křídla Titanie,

3
00:00:04,537 --> 00:00:07,455
vzneste oči mé, tak vybízím tě…

4
00:00:07,456 --> 00:00:09,040
- Kletba.
- Takže čarodějnice?

5
00:00:09,041 --> 00:00:11,501
Tohle je stará
černá magie.

6
00:00:11,502 --> 00:00:13,587
Přišli jsme pro Rowenu.

7
00:00:13,588 --> 00:00:15,005
Matko?

8
00:00:15,006 --> 00:00:17,299
Držela sis odstup 300 let.

9
00:00:17,300 --> 00:00:20,302
Byla tu ta nepříjemnost
s Velkým sletem.

10
00:00:20,303 --> 00:00:22,220
Nebylo to prostředí pro dítě!

11
00:00:22,221 --> 00:00:24,222
- Co si vzal?
- Chleba s máslem.

12
00:00:24,223 --> 00:00:25,932
Poslali mě do děcáku.

13
00:00:25,933 --> 00:00:27,559
Naučíš se odpovědnosti, Deane.

14
00:00:27,560 --> 00:00:29,019
Uklidníš se.

15
00:00:29,020 --> 00:00:31,062
- Je to Kain.
- Jako ten od Ábela?

16
00:00:31,063 --> 00:00:33,398
Lucifer si chtěl
z bratra udělat mazlíčka,

17
00:00:33,399 --> 00:00:34,482
tak jsem mu učinil nabídku.

18
00:00:34,483 --> 00:00:35,692
To je Kainovo znamení.

19
00:00:35,693 --> 00:00:37,485
Stal jsem se vojákem pekla…

20
00:00:37,486 --> 00:00:39,362
Předám ti ho,
jestli o něj stojíš.

21
00:00:39,363 --> 00:00:42,532
Ale měl bys vědět,
že znamení má svou cenu.

22
00:00:42,533 --> 00:00:44,367
Co to je?
Charlie?

23
00:00:44,368 --> 00:00:46,369
Jsme fyzicky propojené.
........