1
00:00:03,002 --> 00:00:04,085
"Dříve"

2
00:00:04,086 --> 00:00:05,087
Vy jste poldové?

3
00:00:11,636 --> 00:00:13,053
Vy jste Akta-X.

4
00:00:13,054 --> 00:00:14,387
I tak se to dá říct.

5
00:00:14,388 --> 00:00:16,306
Kain má stále Znamení, ne?

6
00:00:16,307 --> 00:00:17,933
Takže s ním žil po staletí.

7
00:00:17,934 --> 00:00:19,935
To Znamení je silné.

8
00:00:19,936 --> 00:00:21,603
Možná s tím musíš bojovat.

9
00:00:21,604 --> 00:00:24,606
Jak si myslíš,
že vznikají zlí duchové?

10
00:00:24,607 --> 00:00:27,276
Nemůžou odpustit,
nedokážou odejít.

11
00:00:29,779 --> 00:00:31,112
Jako raněná zvířata.

12
00:00:31,113 --> 00:00:33,448
Ztraceni v bolesti,
dokud nezešílí.

13
00:00:33,449 --> 00:00:34,950
Proč, proč jsou tady?

14
00:00:34,951 --> 00:00:37,786
Nějaká jejich část je tu drží.

15
00:00:37,787 --> 00:00:39,705
Někteří nedokáží zapomenout.

16
00:00:42,250 --> 00:00:44,125
Deane, už týden jsi nebyl venku.

17
00:00:44,126 --> 00:00:45,502
A?

18
00:00:45,503 --> 00:00:48,630
Nemůžeš tady strávit zbytek života.

19
00:00:48,631 --> 00:00:51,299
- Máš strach kvůli Znamení.
- Jo, Same. To mám.

20
00:00:51,300 --> 00:00:53,009
Jestli bych chtěl, aby zmizelo?

21
00:00:53,010 --> 00:00:54,552
Jasně.
Rozhodně chci.

22
00:00:54,553 --> 00:00:57,597
Na něco přijdeme.

23
00:00:57,598 --> 00:00:59,140
Jako vždycky.

24
00:00:59,141 --> 00:01:02,352
Máš pravdu.
........