1
00:02:14,167 --> 00:02:15,667
Máš ten telefon?

2
00:02:58,245 --> 00:03:02,781
<i> Ještě ne. Počkejte, až se dostaneme na místo.</i>

3
00:03:02,783 --> 00:03:04,249
Ok, chlapi, je to tu.

4
00:03:04,251 --> 00:03:06,652
Hej, bouchačko z Ivy league,
zastrč tu zbraň zpátky.

5
00:03:06,654 --> 00:03:09,354
- O čem to mluvíš?
- Nepotřebuju tu vědátora,

6
00:03:09,356 --> 00:03:11,757
který právě nastřílel 81 bodů
v rámci výstřelů na moje koule, ok?

7
00:03:11,759 --> 00:03:13,192
Tohle je kurva moje akce!

8
00:03:13,194 --> 00:03:14,593
Nebudu tu jen tak sedět, zatímco ty..

9
00:03:14,595 --> 00:03:19,464
Chlapi, dost! Nate,
poslouchej své velení, jasný?

10
00:03:33,780 --> 00:03:38,350
Jsi v pohodě?

11
00:03:38,352 --> 00:03:41,220
<i> Jsi si jistej, že to chceš udělat?</i>

12
00:03:45,959 --> 00:03:48,760
Venku bude lepší signál.

13
00:03:58,972 --> 00:04:00,339
Tady to je.

14
00:04:20,927 --> 00:04:22,561
Fungovalo to?

15
00:04:24,331 --> 00:04:25,597
- Polož to!
- Ani hnout!

16
00:04:25,599 --> 00:04:28,700
- Ruce vzhůru!
- Otoč se!

17
00:04:28,702 --> 00:04:30,836
Máte právo nevypovídat.

18
00:04:30,838 --> 00:04:34,473
Vše, co řeknete, může být použito proti vám.

19
00:04:34,475 --> 00:04:37,009
Máte právo na advokáta.

20
00:04:38,544 --> 00:04:40,746
<i> Dobrý den, Usmane. Mohu vám pomoct.</i>

21
00:04:40,748 --> 00:04:44,750
<i> Můžu vám domluvit telefonáty
rodičům, přátelům..</i>

22
00:04:44,752 --> 00:04:47,586
<i> Moji rodiče?!
Kéž by byli mrtví!</i>

23
00:04:47,588 --> 00:04:48,787
<i> A žádný přátele nemám.</i>

........