1
00:00:00,087 --> 00:00:02,055
Videli ste:

2
00:00:02,090 --> 00:00:03,323
Daj mi informácie o tej chyžnej.

3
00:00:03,358 --> 00:00:05,092
Ona je jediná, kto videl tvoju tvár.

4
00:00:05,127 --> 00:00:06,558
Sú tu ľudia,
čo si po teba idú.

5
00:00:06,593 --> 00:00:07,727
Musíme ísť.

6
00:00:08,176 --> 00:00:10,602
Vybudovali sme si tu zo synom život.

7
00:00:11,448 --> 00:00:12,960
Povedala si, že máš
rodinu v Durangu.

8
00:00:12,995 --> 00:00:16,269
Ak tu zostaneš,
nájdu teba a tvojho syna.

9
00:00:16,305 --> 00:00:17,470
Kamkoľvek pôjdeš,

10
00:00:17,506 --> 00:00:18,895
čokoľvek urobíš,

11
00:00:18,930 --> 00:00:20,273
Camila ťa nájde.

12
00:00:20,308 --> 00:00:21,665
Viem, že máš tú chyžnú.

13
00:00:21,701 --> 00:00:23,852
- Tak ju priveď ku mne.
- Nie.

14
00:00:23,887 --> 00:00:25,292
Musím ísť s nimi.

15
00:00:25,327 --> 00:00:27,773
Nechala som v Mexiku niečo,
čo nám možno zachráni životy.

16
00:00:36,358 --> 00:00:38,558
- Si v poriadku?
- Nechaj ho na pokoji.

17
00:00:48,756 --> 00:00:50,756
Nepotrebujeme tvoju pomoc.

18
00:00:51,066 --> 00:00:52,824
Je to jasné?

19
00:00:54,403 --> 00:00:55,994
Viem, že mi nechceš odpustiť.

20
00:00:58,385 --> 00:01:00,289
Ale ak to neurobíš,

21
00:01:01,504 --> 00:01:03,040
nedokážem si odpustiť sama.

22
00:01:13,529 --> 00:01:14,383
Epifanio...

23
00:01:14,397 --> 00:01:15,366


24
00:01:14,826 --> 00:01:16,326
........