1
00:00:02,325 --> 00:00:03,159
"Dříve"

2
00:00:03,160 --> 00:00:05,829
Tak ať se potkáme na druhé straně.

3
00:00:06,788 --> 00:00:08,747
Až se dostaneme na Zemi
a já tě pustím,

4
00:00:08,748 --> 00:00:10,457
budeš mít volnou
cestu do Nebe.

5
00:00:10,458 --> 00:00:12,334
Na loučení nebude čas.

6
00:00:12,335 --> 00:00:13,752
Jsem tu kvůli Castielovi.

7
00:00:13,753 --> 00:00:15,421
Zbyla nějaká část jeho Milosti?

8
00:00:15,422 --> 00:00:17,256
Jste ochotni za ni zaplatit?

9
00:00:17,257 --> 00:00:19,550
Musí být navrácen nepoškozený.

10
00:00:19,551 --> 00:00:21,343
Je to jasné?

11
00:00:21,344 --> 00:00:24,013
Já jsem vám říkal,
že se dostanu ven.

12
00:00:24,014 --> 00:00:25,472
Potřebujeme vědět,

13
00:00:25,473 --> 00:00:26,807
jak odstranit Znamení.

14
00:00:26,808 --> 00:00:28,310
Vybuchnul!

15
00:00:29,060 --> 00:00:31,062
Kdo by řekl,
že Znamení je tak toxické.

16
00:00:32,439 --> 00:00:33,982
Já jsem vám to říct mohl.

17
00:00:36,526 --> 00:00:39,946
Co musím udělat,
abych to Znamení odstranil?

18
00:00:42,115 --> 00:00:45,285
Nechť řeka skončí u zdroje.

19
00:00:46,953 --> 00:00:49,038
Jestli mě ještě
někdy požádáte o pomoc,

20
00:00:49,039 --> 00:00:51,415
raději zemřu.

21
00:00:51,416 --> 00:00:53,542
Zhorší se to.

22
00:00:53,543 --> 00:00:55,377
- Mami.
- Fergusi.

23
00:00:55,378 --> 00:00:57,880
Myslíš si,
že s tebou manipuluji.

........