1
00:00:25,714 --> 00:00:26,965
"Dříve"

2
00:00:26,966 --> 00:00:29,342
Zachráním svého bratra,
nebo při tom zemřu.

3
00:00:29,343 --> 00:00:30,552
Je to Kainovo znamení.

4
00:00:30,553 --> 00:00:32,095
Jen kletba.
Může být odstraněno.

5
00:00:32,096 --> 00:00:34,222
- Jsi jejich děvka.
- Vypadni.

6
00:00:34,223 --> 00:00:35,807
Kniha zatracených je sbírka kouzel,

7
00:00:35,808 --> 00:00:37,976
pro vytvoření, nebo zvrácení

8
00:00:37,977 --> 00:00:39,853
jakékoli zatracenosti.

9
00:00:39,854 --> 00:00:41,062
Myslím, že je zašifrovaná.

10
00:00:41,063 --> 00:00:43,064
Přineste mi Nadiin kodex,

11
00:00:43,065 --> 00:00:45,151
a já ho rozluštím.

12
00:00:52,449 --> 00:00:53,575
Dean se nezlepšuje.

13
00:00:53,576 --> 00:00:56,161
Pokud mu znamení neodstraníme,
pohltí ho.

14
00:00:59,957 --> 00:01:01,917
Má milost byla obnovena.

15
00:01:05,254 --> 00:01:08,756
Najdi lék pro mého bratra.
Poté zabiju Crowleyho.

16
00:01:08,757 --> 00:01:09,465
Díky, Same…

17
00:01:09,466 --> 00:01:12,260
za připomenutí, kdo doopravdy jsem.

18
00:01:12,261 --> 00:01:14,596
Musí být něco,
co o ní nevím.

19
00:01:14,597 --> 00:01:16,723
něco, co bych mohl
použít jako páku.

20
00:01:16,724 --> 00:01:20,686
Rozluštila to.

21
00:01:22,479 --> 00:01:24,106
Charlie?

22
00:01:26,108 --> 00:01:28,234
Nechci ti ublížit.

23
00:01:28,235 --> 00:01:31,238
Nemyslím, že by to byl problém.

24
........