1
00:00:02,740 --> 00:00:07,230
<i>V roce 2166 nesmrtelný tyran
Vandal Savage dobyl svět</i>

2
00:00:07,240 --> 00:00:09,192
<i>a zavraždil mi manželku a syna.</i>

3
00:00:09,195 --> 00:00:13,950
<i>Sestavil jsem elitní tým na jeho dopadení
a abych zastavil jeho vzrůstající sílu.</i>

4
00:00:13,960 --> 00:00:17,720
<i>Můj plán ale selhal. Kvůli lidem,
jimž jsem přísahal věrnost.</i>

5
00:00:17,732 --> 00:00:21,500
<i>Pánům času. Je možné,
že mí přátelé nebudou hrdinové,</i>

6
00:00:21,506 --> 00:00:23,342
<i>ale pokud uspějeme,</i>

7
00:00:23,345 --> 00:00:26,684
<i>bude se na ně vzpomínat
jako na legendy.</i>

8
00:00:28,423 --> 00:00:30,402
<i>V minulých dílech...</i>

9
00:00:30,405 --> 00:00:33,990
Mám na starost, abychom moc
nezměnili časovou osu.

10
00:00:33,993 --> 00:00:37,460
Polovina z toho,
co jsi nám řekl o misi, byla lež.

11
00:00:37,464 --> 00:00:41,432
<i>Lewis Snart byl usvědčen
za krádeže a ozbrojené loupeže.</i>

12
00:00:41,435 --> 00:00:44,502
<i>Ty a tvoje rodina jste zločinci.</i>

13
00:00:44,504 --> 00:00:47,035
S mojí rodinou je to složitější.

14
00:00:47,038 --> 00:00:49,390
<i>Lazarova studna mě
přivedla zpět k životu,</i>

15
00:00:49,400 --> 00:00:51,576
<i>ale kvůli tomu
mám nutkání zabíjet.</i>

16
00:00:51,578 --> 00:00:54,640
<i>Jsi kněžka Chay-Ara
a já princ Khufu. Jsme milenci.</i>

17
00:00:54,647 --> 00:00:55,990
Vím, že se vyplatí čekat.

18
00:01:00,253 --> 00:01:02,010
Pojďme mu nakopat zadek.

19
00:01:02,020 --> 00:01:03,588
- Za Cartera.
- Za Cartera.

20
00:01:38,691 --> 00:01:40,024
Kdo jsi?

21
00:01:43,963 --> 00:01:46,397
Ten kdo tě zabije.

22
00:01:46,550 --> 00:01:48,129
...:: Legends of Tomorrow ::...
S01E03
........