1
00:00:08,243 --> 00:00:09,869
<i>V předešlých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:09,994 --> 00:00:12,997
Když ji najdu, o svou
odměnu nepřijdete.

3
00:00:13,206 --> 00:00:14,833
-Do hajzlu.
-Kdo to je?

4
00:00:14,958 --> 00:00:15,917
Federální šerif.

5
00:00:16,292 --> 00:00:18,294
Dexter Morgan.
Co tu děláte?

6
00:00:18,420 --> 00:00:21,756
Jsem kamarád Arlene,
známe se přes Hannah.

7
00:00:21,965 --> 00:00:25,051
Do hotelu nemůžeš,
musíš někam jinam.

8
00:00:25,301 --> 00:00:27,387
-Kurva co je?
-Je to jenom na pár dní.

9
00:00:27,512 --> 00:00:29,180
Ale jen na pár dní.

10
00:00:29,389 --> 00:00:30,682
Promiň, že nejsem Deb.

11
00:00:30,807 --> 00:00:34,018
Pořád mi vyčítá, že ji
srovnávám s tebou.

12
00:00:37,272 --> 00:00:42,318
-Vítej zpátky na vraždách.
-Chci jen trochu času. Chápeš?

13
00:00:42,527 --> 00:00:43,778
Jasně, vem si čas.

14
00:00:43,903 --> 00:00:48,783
Na Floridě by to nebyl žádný život,
musím žít někde daleko odsud.

15
00:00:48,950 --> 00:00:50,076
V Argentině.

16
00:00:50,243 --> 00:00:53,413
-Můžeme tam všichni.
-Ano. Já, ty a Harrison.

17
00:00:53,580 --> 00:00:55,039
V Argentině.

18
00:00:55,457 --> 00:00:59,502
Zachův vrah je váš příbuzný,
mozkový chirurg je váš příbuzný.

19
00:00:59,627 --> 00:01:01,588
Měla jsem dva syny.
Daniela a Richarda.

20
00:01:01,713 --> 00:01:03,798
Ten starší, Daniel...

21
00:01:04,007 --> 00:01:07,093
-Zabil Richarda.
-Šel do psychiatrické léčebny.

22
00:01:07,302 --> 00:01:09,262
<i>S tím chodila Cassie.</i>
........