1
00:00:00,200 --> 00:00:02,600
<i>- V minulých dílech:
- Každý vztah je boj o moc.</i>

2
00:00:02,865 --> 00:00:06,419
<i>- Někteří potřebujeme kontrolu.</i>
- Proč jsi mě začal poslouchat?

3
00:00:06,421 --> 00:00:09,397
- Já tě jenom následoval.
- Já ale nechci být vůdce.

4
00:00:09,399 --> 00:00:12,297
Chci přesun do oddělení
risk managementu.

5
00:00:12,299 --> 00:00:15,397
Pokud vytasíme případy
jako Washington Township...

6
00:00:15,399 --> 00:00:19,019
- To je pro dnešek vše.
- Tu továrnu nezavřete.

7
00:00:19,021 --> 00:00:21,601
Chtějí, abych rezignoval,
<i>a ty nijak nepomáháš.</i>

8
00:00:21,603 --> 00:00:23,665
- Jak že se jmenujete?
- Ollie.

9
00:00:23,865 --> 00:00:27,097
Tohle je Rubber Ducky.
Vytáhne hesla z cache.

10
00:00:27,099 --> 00:00:30,197
Získáme každý e-mail,
zprávu i dokument.

11
00:00:30,199 --> 00:00:31,399
Nabourali se k vám.

12
00:00:33,273 --> 00:00:36,419
Co to je za zvuk?
Vezmi jinou kazetu.

13
00:00:36,421 --> 00:00:39,441
Nedokážete přijmout fakt,
že jsme to možná posrali.

14
00:00:39,443 --> 00:00:43,601
Kdo ví, kdo na nás čeká?
Dark Army, FBI, poldové...

15
00:00:43,603 --> 00:00:47,003
Naboural se ke mně a ještě
mi sebral psa. To ho usvědčuje.

16
00:00:47,754 --> 00:00:49,715
- Kde myslíte, že jste?
- Jak to myslíte?

17
00:00:49,717 --> 00:00:51,383
Nebydlíte se svou matkou.

18
00:00:56,699 --> 00:01:00,507
<i>Říká se, že dospívání
není o cílové pásce.</i>

19
00:01:03,200 --> 00:01:10,197
<i>Je o té cestě. Ale co když
jsi tou cílovou páskou ty?</i>

20
00:01:10,199 --> 00:01:13,325
Elliote Aldersone.
Jste Elliot Alderson?

21
00:01:15,865 --> 00:01:19,332
........