1
00:00:00,035 --> 00:00:01,815
DAMAŠEK
Viděli jste...

2
00:00:01,837 --> 00:00:05,740
Odjíždím do Jordánska.
Nastupuju na gymnázium v Ammánu.

3
00:00:05,762 --> 00:00:08,325
- Odjíždíš, nebo mi sděluješ něco jiného?
- Oboje.

4
00:00:08,347 --> 00:00:12,493
Mým úkolem bylo navazovat známosti.
Měl jsem se stýkat s určitými lidmi

5
00:00:12,515 --> 00:00:15,503
a zjistit, jestli mají informace,
které by se nám mohly hodit.

6
00:00:15,532 --> 00:00:17,742
- Tvoje mise už skončila?
- Jo.

7
00:00:17,764 --> 00:00:20,514
- Pozor na něj. Trpí syndromem ilegálů.
- A to je co?

8
00:00:21,141 --> 00:00:23,010
Neodkládá masku.

9
00:00:23,034 --> 00:00:25,545
Vezmeš si na starost ilegála,
co se chystá ven.

10
00:00:25,567 --> 00:00:27,898
Jede do Íránu. A je to žena.

11
00:00:28,389 --> 00:00:33,859
Máme tři hypotézy - Hurikána zatkli,
unesli, nebo zařídil své vlastní zmizení.

12
00:00:33,887 --> 00:00:36,385
Může být ohroženo
až 60 % našich aktivit v Alžírsku.

13
00:00:36,407 --> 00:00:37,584
MILUJU TĚ. NADIA

14
00:00:38,343 --> 00:00:40,069
<i>- Jsi v Paříži?</i>
- Jo.

15
00:00:40,095 --> 00:00:41,107
<i>Já taky.</i>

16
00:00:51,844 --> 00:00:57,357
OSOBY A DĚJ JSOU SMYŠLENÉ,
PODOBNOST SE SKUTEČNOSTÍ JE ČISTĚ NÁHODNÁ

17
00:00:57,394 --> 00:01:01,782
ODDĚLENÍ KRYCÍCH LEGEND
Překlad: datel071

18
00:01:03,883 --> 00:01:06,719
Jmenuje se Guillaume Debailly.

19
00:01:06,743 --> 00:01:10,497
D-e-b-a-i-l-l-y.

20
00:01:26,720 --> 00:01:27,854
Nadio?

21
00:01:29,491 --> 00:01:31,954
- Tak ty jsi Guillaume?
- S kým jsi telefonovala?

22
00:01:31,979 --> 00:01:34,460
........