1
00:00:00,000 --> 00:00:01,704
Videli ste:

2
00:00:01,740 --> 00:00:03,091
Musím sa vrátiť do Mexika

3
00:00:03,126 --> 00:00:05,205
vziať to, o čom som hovorila,
že nám to zachráni životy.

4
00:00:05,255 --> 00:00:07,255
Je to pre karte dôležité.....

5
00:00:07,299 --> 00:00:09,613
Musíš to odtiaľto odniesť.

6
00:00:09,927 --> 00:00:10,960
Niečo sa pokašľalo.

7
00:00:10,995 --> 00:00:12,328
Neviem čo sa deje,

8
00:00:12,363 --> 00:00:14,030
Pane bože, viem ako to chodí.

9
00:00:14,065 --> 00:00:15,064
Musím ťa dostať do bezpečia.

10
00:00:15,099 --> 00:00:15,857
Niečo z autom?

11
00:00:15,892 --> 00:00:18,234
Veľmi sa mi páči,
preto chcem kúpiť ešte jedno.

12
00:00:18,269 --> 00:00:19,835
Chcem ho doručiť do Mexika.

13
00:00:19,871 --> 00:00:21,504
Ak by si chcela, v meste je chlapík,

14
00:00:21,539 --> 00:00:22,446
ktorý ti urobí falošné papiere.

15
00:00:22,481 --> 00:00:24,985
Potrebujem kvalitné,
na nerozoznanie od pravých.

16
00:00:25,021 --> 00:00:26,876
Tie dobré začínajú od tridsiatich litrov

17
00:00:26,911 --> 00:00:27,877
na osobu.

18
00:00:31,007 --> 00:00:32,494
Bang.

19
00:00:33,351 --> 00:00:36,165
Človek sa môže dostať do problémov
na mojom území.

20
00:00:36,201 --> 00:00:38,038
Viem, že na mňa nemáš povolenie.

21
00:00:39,156 --> 00:00:40,173
Ty nie.

22
00:00:40,198 --> 00:00:41,791
Ako viete, povzbudzoval som Erica,

23
00:00:41,826 --> 00:00:43,392
aby mojej žene spôsoboval ťažkosti.

24
00:00:43,428 --> 00:00:45,961
Ja osobne garantujem
Ericovu bezpečnosť.
........