1
00:00:02,100 --> 00:00:05,027
Film Europe
uvádí

2
00:00:35,183 --> 00:00:37,021
V LETECH 2008 A 2009 V MAĎARSKU

3
00:00:37,142 --> 00:00:40,188
SKUPINA PACHATELŮ
PROVEDLA SÉRII ÚTOKŮ NA ROMY.

4
00:00:40,308 --> 00:00:43,769
16 RODINNÝCH DOMŮ BYLO NAPADENO
ZÁPALNÝMI LAHVEMI,

5
00:00:43,892 --> 00:00:47,483
NA DOMY BYLO VYPÁLENO 63 RAN
Z BROKOVÝCH A KULOVÝCH ZBRANÍ.

6
00:00:47,600 --> 00:00:50,694
Z 55 OBĚTÍ ÚTOKŮ UTRPĚLO PĚT LIDÍ
RÚZNĚ TĚŽKÁ ZRANÉNÍ,

7
00:00:50,695 --> 00:00:52,307
ŠEST LIDÍ ZEMŘELO.

8
00:00:52,308 --> 00:00:55,153
PROTI PODEZŘELÝM
NYNÍ PROBÍHÁ TRESTNÍ ŘÍZENÍ.

9
00:00:55,267 --> 00:00:59,103
FILM BYL INSPIROVÁN SÉRIÍ ÚTOKŮ,
JEHO DĚJ NEMÁ PŘÍMOU SOUVISLOST

10
00:00:59,104 --> 00:01:00,603
SE SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI

11
00:01:00,604 --> 00:01:02,899
A ZVEŘEJNĚNÝMI
VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ.

12
00:02:14,558 --> 00:02:18,979
<i>Uprostřed temné noci</i>

13
00:02:21,725 --> 00:02:27,438
<i>tvého otce zabili,</i>

14
00:02:29,642 --> 00:02:35,070
<i>jeho hrob ukryli,</i>

15
00:02:37,433 --> 00:02:43,443
<i>jeho srdce pod kameny pohřbili.</i>

16
00:02:45,558 --> 00:02:49,730
<i>Jdi, chlapče! Jdi, chlapče!</i>

17
00:02:49,850 --> 00:02:53,903
<i>Tvého otce zabili,</i>

18
00:02:54,100 --> 00:02:57,857
<i>jeho hrob ukryli,</i>

19
00:02:57,892 --> 00:03:01,317
<i>jeho srdce pod kameny pohřbili.</i>

20
00:03:29,975 --> 00:03:35,356
JE TO JEN VÍTR

21
00:05:29,225 --> 00:05:30,647
Táto.

22
00:06:13,100 --> 00:06:14,486
Přijdu večer.

23
00:06:49,975 --> 00:06:54,313
Rio, ne aby ses
zase někde toulal, slyšíš?
........