1
00:00:24,270 --> 00:00:27,106
<i>Tak jo.
Kde jsme to skončili?</i>

2
00:00:30,192 --> 00:00:32,611
<i>Udělám menší rekapitulaci:</i>

3
00:00:32,819 --> 00:00:35,029
<i>Čtyři tisíce vojáků...</i>

4
00:00:35,696 --> 00:00:39,199
<i>250 mužů z elitních
kolumbijských jednotek...</i>

5
00:00:41,410 --> 00:00:44,204
<i>desítky tisíc vypálených střel...</i>

6
00:00:47,623 --> 00:00:49,374
<i>sedm psů...</i>

7
00:00:50,250 --> 00:00:52,711
<i>a čtyři podělaný vrtulníky.</i>

8
00:00:53,169 --> 00:00:56,797
<i>Pablo Escobar
byl obklíčen uprostřed ničeho.</i>

9
00:00:57,381 --> 00:01:01,551
<i>Nebylo možný,
aby se z toho dostal... že?</i>

10
00:01:01,635 --> 00:01:06,055
Ahoj, Jimenezi. Myslíš, že ho
chlapi ze zvláštních jednotek zabili?

11
00:01:06,138 --> 00:01:08,474
Jestli je ho vůbec možný zabít.

12
00:01:13,269 --> 00:01:15,771
Jak to myslíš?
O čem to mluvíš?

13
00:01:16,439 --> 00:01:20,609
Já nevím.
Prý ho střelili už 20krát.

14
00:01:21,068 --> 00:01:23,445
Napumpovali do něj olovo.

15
00:01:23,445 --> 00:01:26,906
Pak spálili jeho tělo
a popel rozprášili po Medellínu.

16
00:01:28,490 --> 00:01:32,827
Říká se,
že povstal z popela,

17
00:01:32,827 --> 00:01:36,038
a šel do domu každýho chlapa,
který po něm vystřelil,

18
00:01:36,038 --> 00:01:38,582
a ve spánku je zabil.

19
00:01:38,832 --> 00:01:40,292
Kravina.

20
00:01:40,375 --> 00:01:42,252
Ticho! Někdo jde.

21
00:01:43,378 --> 00:01:45,796
<i>Jsme vojáci národní armády!</i>

22
00:01:45,796 --> 00:01:48,215
<i>Stůjte a identifikujte se!</i>

23
00:01:48,799 --> 00:01:50,676
........