1
00:00:08,506 --> 00:00:12,665
Jindřich VIII. je nejnechvalněji
proslulý panovník v dějinách Anglie.

2
00:00:12,685 --> 00:00:17,417
- Já Kateřina... - Já Anna...
- si beru tebe, Jindřichu, za manžela.

3
00:00:17,537 --> 00:00:18,959
Ano.

4
00:00:18,981 --> 00:00:24,999
Proslul tím, že se za 38 let své
vlády šestkrát oženil.

5
00:00:25,497 --> 00:00:28,979
Rozvedená, popravená, zemřela.

6
00:00:29,099 --> 00:00:33,407
Rozvedená, popravená, přežila.

7
00:00:35,316 --> 00:00:40,422
Ale ženy, které si Jindřich vzal,
byly víc než jen šest manželek.

8
00:00:40,652 --> 00:00:43,094
Bylo to šest královen.

9
00:00:43,214 --> 00:00:45,851
Šest královen a každá byla jiná.

10
00:00:45,863 --> 00:00:49,811
Některá ambiciózní, některá
statečná, některá bezohledná.

11
00:00:49,834 --> 00:00:51,797
Všechny změnily dějiny.

12
00:00:51,821 --> 00:00:56,728
Utvářely muže, který se stal netvorem
a změnily tvář samotné Anglie.

13
00:00:56,738 --> 00:00:59,565
Ale kdo byly tyto ženy,
co je pohánělo,

14
00:00:59,580 --> 00:01:03,206
a jaké to bylo být vdané
za Jindřicha VIII?

15
00:01:03,262 --> 00:01:06,508
V této sérii tato manželství rozebereme

16
00:01:06,577 --> 00:01:10,211
z pohledu Jindřicha a jeho královen.

17
00:01:10,269 --> 00:01:12,475
Budu ti říkat Jindřich.

18
00:01:12,579 --> 00:01:15,491
Odkryjeme vášně, které je stvořily,

19
00:01:15,595 --> 00:01:21,629
posedlosti, které je zkazily
a zrady, které je přivedly ke konci.

20
00:01:22,808 --> 00:01:24,622
Tentokrát...

21
00:01:24,887 --> 00:01:29,859
Jindřichova třetí žena Jana Seymourová
byla často přehlížena.

22
00:01:29,935 --> 00:01:33,838
Ale Jindřich ji nazýval
svou pravou láskou.

23
........