1
00:00:02,200 --> 00:00:05,260
Nad Japonskom vychádza slnko.

2
00:00:06,900 --> 00:00:09,940
Nad viac ako 6,000 ostrovmi
na okraji Tichého oceánu.

3
00:00:15,940 --> 00:00:20,740
Život je tu vydaný na milosť
najmocnejším prírodným silám Zeme.

4
00:00:27,620 --> 00:00:30,060
Od divočiny zmrznutého severu...

5
00:00:33,540 --> 00:00:36,380
..po teplé subtrópy na juhu.

6
00:00:38,940 --> 00:00:42,020
Živočíchy na tejto reťazi ostrovov
sa museli prispôsobiť

7
00:00:42,020 --> 00:00:44,620
jedinečnými a niekedy bizarnými spôsobmi.

8
00:00:51,860 --> 00:00:53,220
Ľudia tejto krajiny si vyvinuli

9
00:00:53,220 --> 00:00:56,260
pozoruhodný vzťah

10
00:00:56,260 --> 00:00:57,980
so svetom prírody.

11
00:01:06,820 --> 00:01:09,260
Snažia sa zachytiť jej prchavú krásu...

12
00:01:13,140 --> 00:01:14,940
..a skrotiť jej ducha.

13
00:01:16,380 --> 00:01:20,220
No aj tak zostávajú tieto ostrovy
divoké, tajomné a očarujúce.

14
00:01:22,820 --> 00:01:25,580
Toto je Japonsko.

15
00:01:26,640 --> 00:01:29,840
Japonsko: Očarujúce ostrovy

16
00:01:32,540 --> 00:01:36,300
Na ďalekom juhu Japonska
sa nachádza reťaz drobných ostrovov,

17
00:01:36,300 --> 00:01:39,740
ktoré sa tiahnu 1,200 km
smerom k trópom.

18
00:01:42,380 --> 00:01:46,100
Keďže sú izolované v obrovskom
Tichom oceáne,

19
00:01:46,100 --> 00:01:48,500
vládne im more.

20
00:01:57,460 --> 00:02:00,260
Tu musíte žiť život s odlišným postojom.

21
00:02:02,900 --> 00:02:05,740
A čím ďalej na juh idete...

22
00:02:05,740 --> 00:02:07,460
život sa zdá byť čoraz čudnejší.

23
00:02:16,060 --> 00:02:20,660
Juhozápadné ostrovy

24
........