1
00:00:01,207 --> 00:00:05,526
<i>Tento příběh je založen
na výpovědích svědků.</i>

2
00:00:05,726 --> 00:00:08,995
Vypadalo to velmi tajemně.

3
00:00:09,867 --> 00:00:12,161
Pomůžeš mi?

4
00:00:12,766 --> 00:00:14,689
Můj Bože.

5
00:00:16,670 --> 00:00:18,557
- Ne! To je moje!
- Dost!

6
00:00:18,714 --> 00:00:21,316
Řekla jsem, "Už dost s
tou tabulkou!"

7
00:00:22,371 --> 00:00:25,784
Mel už nebyla ta stejná
šťastná holka jako dřív.

8
00:00:26,280 --> 00:00:28,547
Něco přebírá kontrolu nad mou sestrou.

9
00:00:28,696 --> 00:00:31,518
<i>Fuera. No quiero que pertenezcas aquí.</i>

10
00:00:31,519 --> 00:00:33,854
Nebyla jsem to já.

11
00:00:33,855 --> 00:00:35,988
<i>Fuera.</i>

12
00:00:35,989 --> 00:00:38,792
<i>Fuera.</i>

13
00:00:38,992 --> 00:00:44,271
Překlad a časování:
dom.smrc

14
00:00:58,369 --> 00:01:01,530
<i>Následující události se odehrály mezi
lety 1988 a 1990 v Houstonu, Texasu.</i>

15
00:01:01,885 --> 00:01:08,233
<i>V létě 1988 se moji rodiče rozhodli,
že je čas koupit nový dům.</i>

16
00:01:09,056 --> 00:01:11,804
Bylo mi 13 let.

17
00:01:12,068 --> 00:01:13,459
Hej, Jackie.

18
00:01:13,460 --> 00:01:14,960
<i>Mám dvě sestry.</i>

19
00:01:15,101 --> 00:01:17,332
- Co děláš?
- Balím.

20
00:01:17,533 --> 00:01:19,610
Jackie je dítě domu.

21
00:01:20,567 --> 00:01:22,935
Mám starší sestru, Mariu.

22
00:01:22,936 --> 00:01:25,906
Hej, Jackie, pojď mi sem pomoct.

23
00:01:25,907 --> 00:01:27,760
Byla jsem rozkazovačná.

........