1
00:02:49,639 --> 00:02:50,239
Mami.

2
00:02:50,880 --> 00:02:53,400
Ten zvuk vody je otravný.

3
00:02:55,800 --> 00:02:56,479
Mami.

4
00:02:57,840 --> 00:02:58,680
Mami.

5
00:02:59,800 --> 00:03:00,720
Mami.

6
00:03:01,840 --> 00:03:03,520
Můžeš vypnout budík?

7
00:03:03,960 --> 00:03:04,680
Prosím.

8
00:03:54,079 --> 00:03:55,480
Abhi, vstávej drahá.

9
00:03:56,640 --> 00:03:57,720
Slunce už dávno vyšlo.

10
00:03:59,800 --> 00:04:01,360
Dnes je první školní den.

11
00:04:01,560 --> 00:04:03,120
Tak ať nepřijdeš pozdě.

12
00:04:04,960 --> 00:04:06,880
Zítra už budeš mít zpoždění
tak jako tak.

13
00:04:09,400 --> 00:04:10,480
Prosím, drahá.

14
00:04:10,840 --> 00:04:12,760
Kde je mé hodné děvče?
Vstávej.

15
00:04:12,880 --> 00:04:16,960
Zlatíčko, drahá.
Je čas vstávat.

16
00:04:17,119 --> 00:04:20,200
Probuď se. Ale ne.
Půl litru mlíka můžu akorát vylít.

17
00:04:20,560 --> 00:04:24,079
Abhi, zkoušíš mou trpělivost.
Vstaneš nebo ne?

18
00:04:25,759 --> 00:04:28,440
Abhi, vstávej.
Už jsi toho naspala dost.

19
00:04:32,359 --> 00:04:32,959
Abhi...

20
00:04:33,559 --> 00:04:35,080
Ne, že takhle půjdeš do školy.

21
00:04:35,280 --> 00:04:36,760
Před odchodem se
umyj a pomodli.

22
00:04:36,799 --> 00:04:39,520
Teď ti pomůže jedině bůh.

23
00:04:41,040 --> 00:04:42,520
Tvrdohlavá holka. Abhi!

24
........