1
00:00:00,500 --> 00:00:01,560
<i>Občané,</i>

2
00:00:01,600 --> 00:00:04,600
<i>jsem velmi hrdý, že k vám dnes
mohu promlouvat z Los Angeles.</i>

3
00:00:04,640 --> 00:00:07,800
<i>Žijeme v těžkých časech,
ale naše tvrdá práce se vyplácí.</i>

4
00:00:08,370 --> 00:00:11,180
<i>Za pouhé dva týdny
od restrukturalizace naší vlády</i>

5
00:00:11,220 --> 00:00:14,020
<i>byly nedostatky z dob vlády
prezidenta Michenera u konce.</i>

6
00:00:14,050 --> 00:00:16,950
<i>Znovu jsme nastolili právo
a pořádek. Nepokoje utichly.</i>

7
00:00:17,000 --> 00:00:21,770
<i>Obyvatelé center mají poprvé
za několik měsíců jídlo a elektřinu.</i>

8
00:00:22,180 --> 00:00:24,730
<i>Spolupracujme
a obnovme tento…</i>

9
00:00:29,330 --> 00:00:33,140
- Kde to jsme?
- Castillovo území, Vegas, holka.

10
00:00:33,170 --> 00:00:35,770
Odtud je to
do San Diega pět hodin.

11
00:00:35,810 --> 00:00:39,980
Nám to možná potrvá
o něco dýl, jelikož jsme…

12
00:00:40,010 --> 00:00:42,280
Hledaní zločinci,

13
00:00:42,310 --> 00:00:46,150
vyhýbáme se kontrolám
a benzín krademe z opuštěných aut?

14
00:00:47,750 --> 00:00:49,490
Už nám zbývá
jen jedna konzerva.

15
00:00:50,920 --> 00:00:54,660
Ve Vegas doplníme zásoby.
Bývalo tam uprchlické centrum.

16
00:00:54,690 --> 00:00:57,260
<i>Všichni spolupracujeme
na vytvoření většího dobra.</i>

17
00:00:57,300 --> 00:01:00,570
<i>Takže vás vyzývám,
abyste plnili příkazy našich vojáků.</i>

18
00:01:01,050 --> 00:01:03,970
Vypněte to.
Nemůžu to poslouchat.

19
00:01:04,000 --> 00:01:08,770
U každé zátarasy, které jsme se
vyhnuli, byli vojáci v uniformách.

20
00:01:09,270 --> 00:01:11,710
Nechápu, jak s tím
můžou souhlasit.

21
00:01:11,740 --> 00:01:14,780
........