1
00:01:10,445 --> 00:01:11,488
Tato.

2
00:01:25,502 --> 00:01:28,380
Tato. Kde jsou všichni?

3
00:01:44,313 --> 00:01:45,564
Pablo.

4
00:01:49,109 --> 00:01:52,321
- Jsi v pořádku?
- Ano, jsem.

5
00:01:52,404 --> 00:01:53,947
Jsem v pořádku.

6
00:01:55,949 --> 00:01:57,659
Vrať se do postele.

7
00:03:52,733 --> 00:03:55,360
<i>Víš, proč vás tam vzali?</i>

8
00:03:56,612 --> 00:03:59,656
<i>Řekl, že posílají vzkaz
ostatním dětem.</i>

9
00:04:00,741 --> 00:04:03,535
<i>Kdo to řekl?
Víš, jak se jmenoval?</i>

10
00:04:04,703 --> 00:04:06,788
<i>Plukovník Carrillo.</i>

11
00:04:08,415 --> 00:04:10,626
<i>Vím, že je to těžké...</i>

12
00:04:11,084 --> 00:04:13,837
<i>ale řekni mi,
co se tam stalo.</i>

13
00:04:16,590 --> 00:04:18,342
<i>Zabili mého kamaráda.</i>

14
00:04:18,342 --> 00:04:20,761
- <i>Je mi to moc líto...</i>
- Je to fraška.

15
00:04:20,761 --> 00:04:24,264
- Escobar ho vycvičil dobře.
- Promluvím si s Carrillem.

16
00:04:24,264 --> 00:04:26,808
Je jedno,
jestli to udělal nebo ne.

17
00:04:27,100 --> 00:04:29,394
Kolumbie už má Escobara dost.

18
00:04:29,478 --> 00:04:32,022
Navíc Valeria Velezová?

19
00:04:32,105 --> 00:04:34,441
V této zemi jí už nikdo nevěří.

20
00:04:34,525 --> 00:04:37,110
Musím vědět,
jestli Carrillo toho chlapce zabil.

21
00:04:37,110 --> 00:04:43,200
Když řekneme lidem, že chce
pošpinit Carrilla, uvěří nám.

22
00:04:43,283 --> 00:04:47,788
Když ale tisk zjistí,
že jste o tom s Carrillem mluvil...

23
00:04:47,871 --> 00:04:50,415
........