1
00:00:17,130 --> 00:00:19,246
<i>Minule jste viděli:</i>

2
00:00:19,270 --> 00:00:22,098
Lidi, tohle je můj
bráška Mike.

3
00:00:22,145 --> 00:00:24,137
Řekl jsi jim
o svojí přezdívce?

4
00:00:25,008 --> 00:00:27,375
Hnědka.

5
00:00:27,752 --> 00:00:30,517
Umírala nám babička
a on jel radši na vodu.

6
00:00:30,542 --> 00:00:31,283
Stěrka.

7
00:00:31,304 --> 00:00:34,282
- Teď jsme si kvit.
- To ani náhodou.

8
00:00:34,511 --> 00:00:38,458
- Pro lásku Boží. Nevíš o tomhle něco?
- Stěrka.

9
00:00:41,845 --> 00:00:45,365
Tandy, jsi v pohodě? U postele
jsem našla hromadu vlasů.

10
00:00:45,400 --> 00:00:48,093
- Je mi skvěle.
- Pane jo.

11
00:00:50,796 --> 00:00:53,309
Ty ses ostříhal?

12
00:00:53,334 --> 00:00:56,048
Ne, tohle je asi Mikova práce.

13
00:00:56,073 --> 00:00:57,806
Nemám pravdu, Miku?

14
00:00:57,932 --> 00:00:59,541
Jo, to teda máš.

15
00:00:59,611 --> 00:01:02,312
Miku, asi jsi kousek vynechal.

16
00:01:04,681 --> 00:01:10,220
Ne, Carol, přesně takhle jsem to chtěl.
Pravá strana je pro práci, levá pro zábavu.

17
00:01:10,255 --> 00:01:13,657
- Asi si myslíš, žes mě setřel, co?
- Jo, celkem jo.

18
00:01:13,692 --> 00:01:18,295
Setřel jsi sám sebe,
protože mě se to líbí.

19
00:01:18,420 --> 00:01:21,179
Tohle jsem chtěl
udělat už dávno,

20
00:01:21,204 --> 00:01:24,570
takže díky za
ušetřenou práci.

21
00:01:24,757 --> 00:01:26,423
Za nic, Phile.

22
00:01:26,448 --> 00:01:28,859
Tandy, fakt sis to
takhle přál?
........