1
00:01:30,093 --> 00:01:31,176
Vydrž!

2
00:01:34,819 --> 00:01:36,236
Počkej, počkej!

3
00:01:47,161 --> 00:01:48,453
Super!

4
00:01:52,828 --> 00:01:55,369
OK, OK.

5
00:02:05,050 --> 00:02:07,422
Ježíši! No tak!

6
00:02:13,355 --> 00:02:14,563
Ano.

7
00:02:22,043 --> 00:02:23,335
Ježíši!

8
00:02:23,377 --> 00:02:26,460
- Ne, ne, ne, Nepřestávejte.
- Můžu počkat.

9
00:02:26,502 --> 00:02:29,002
Zlato, udělej mi laskavost,
vrať se do sedla.

10
00:02:29,510 --> 00:02:32,627
Podívej, chlap není nikdy upřímnější,
než s prázdným pytlíkem.

11
00:02:32,668 --> 00:02:35,085
a já chci, aby byl teď
maximálně upřímný,

12
00:02:35,428 --> 00:02:37,335
takže mu ho pěkně vykuř, no tak.

13
00:02:37,418 --> 00:02:40,127
Myslí...

14
00:02:40,210 --> 00:02:41,460
Myslíš to vážně?

15
00:02:42,752 --> 00:02:44,127
Co?

16
00:02:44,210 --> 00:02:45,844
Myslíš to vážně?

17
00:02:45,869 --> 00:02:47,036
A co?

18
00:02:47,127 --> 00:02:48,710
Abych tu zůstala?

19
00:02:53,918 --> 00:02:55,043
Chceš jít do vězení?

20
00:03:01,460 --> 00:03:03,377
Dělám si legraci, no tak...

21
00:03:03,418 --> 00:03:05,085
Nepůjdeš do vězení, můžeš jít.

22
00:03:06,469 --> 00:03:08,196
- No tak, běž!
- Šmarjá.

23
00:03:11,085 --> 00:03:12,252
Mimochodem, gratuluju.

24
00:03:13,835 --> 00:03:15,127
Co tu děláš, Phile?
........