1
00:00:02,801 --> 00:00:06,902
<i>Harolde, přemýšlel jsi někdy,
jak jsme se sem dostali?</i>

2
00:00:08,730 --> 00:00:10,746
Obávám se,
že to vím až moc dobře.

3
00:00:11,246 --> 00:00:13,161
<i>Zníš dost klidně, vzhledem k tomu,</i>

4
00:00:13,186 --> 00:00:16,090
<i>že jsi ukradl
nejnebezpečnější virus na světě.</i>

5
00:00:16,801 --> 00:00:19,616
<i>Předpokládám,
že jsi myslel na následky toho,</i>

6
00:00:19,716 --> 00:00:20,965
<i>co se chystáš udělat.</i>

7
00:00:21,269 --> 00:00:22,433
Jistě, že ano.

8
00:00:23,347 --> 00:00:26,332
Ale je to jediná možnost,
jak zastavit Samaritána.

9
00:00:27,402 --> 00:00:29,605
<i>V tvém hlase cítím lítost.</i>

10
00:00:29,816 --> 00:00:31,182
Říkej tomu odpovědnost,

11
00:00:31,282 --> 00:00:33,666
za situaci,
do které jsem dostal mé přátele.

12
00:00:33,691 --> 00:00:35,949
<i>Vždy jsi znal rizika, Harolde.</i>

13
00:00:36,058 --> 00:00:38,511
- Ale začal jsem to já.
- <i>Ano.</i>

14
00:00:39,096 --> 00:00:41,878
<i>Když jsi mě stvořil, svůj Stroj.</i>

15
00:00:42,807 --> 00:00:44,331
<i>Teď toho lituješ?</i>

16
00:00:45,401 --> 00:00:48,159
<i>Je pochopitelné, že si říkáš:</i>

17
00:00:48,745 --> 00:00:49,839
<i>"Co kdyby?"</i>

18
00:00:50,253 --> 00:00:52,089
Jenže to je zbytečné.

19
00:00:52,565 --> 00:00:53,715
<i>Myslíš?</i>

20
00:00:54,479 --> 00:00:57,238
<i>S celkem velkou pravděpodobností
ti můžu říct,</i>

21
00:00:57,338 --> 00:01:01,120
<i>že svět by byl úplně jiné místo,
kdybych nikdy neexistovala.</i>

22
00:01:03,580 --> 00:01:06,072
<i>Harolde, příteli,
věděl jsem, že přijdeš.</i>

23
00:01:07,106 --> 00:01:09,768
........