1
00:00:00,001 --> 00:00:01,520
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,544 --> 00:00:02,937
Jessica Pearsonová u soudu.

3
00:00:03,037 --> 00:00:04,202
To už jsem dlouho neviděl.

4
00:00:04,219 --> 00:00:05,696
Vzali jsme případ
nevinného vězně.

5
00:00:05,720 --> 00:00:06,819
On zabil mou dceru.

6
00:00:06,855 --> 00:00:08,721
Věřím, že Leonard
Bailey je nevinen.

7
00:00:08,756 --> 00:00:11,792
A ujistím se, že se mu tentokrát
dostane spravedlivého procesu.

8
00:00:11,826 --> 00:00:13,626
Tím, že budete hledat
nějakého sjetého svědka?

9
00:00:13,661 --> 00:00:15,361
Maria Gomezová
před soudem nevypovídala.

10
00:00:15,396 --> 00:00:18,865
Svědkyně na alibi je mrtvá.
Ale ne tak její svědectví.

11
00:00:18,900 --> 00:00:20,766
Mám dosvědčit, co mi řekla?

12
00:00:20,802 --> 00:00:24,437
Má asistentka si dovolila
vytvořit místopřísežné prohlášení.

13
00:00:24,472 --> 00:00:28,307
Teď to buď můžete podepsat, nebo
lhát pod přísahou, že to není pravda.

14
00:00:28,343 --> 00:00:33,646
Takže se má případ otevřít
kvůli špatnému zastoupení?

15
00:00:33,681 --> 00:00:34,892
Nemáme jinou možnost.

16
00:00:34,916 --> 00:00:36,082
Nahrál jste to na mě.

17
00:00:36,117 --> 00:00:37,428
Postarám se,
aby se to svět dozvěděl.

18
00:00:37,452 --> 00:00:38,996
Můžete si světu
říkat cokoliv, Williame.

19
00:00:39,020 --> 00:00:40,419
Ale nemáte žádný důkaz.

20
00:00:40,455 --> 00:00:42,922
Každopádně vám
doporučuju tu dohodu podepsat.

21
00:00:42,957 --> 00:00:44,290
- Haló?
<i>- Ahoj, to jsem já.</i>

22
00:00:44,325 --> 00:00:45,725
Vracím se domů.
........