1
00:01:18,277 --> 00:01:21,313
Sloboda!

2
00:01:51,243 --> 00:01:52,444
Poďme.

3
00:02:20,606 --> 00:02:21,907
Doriti.

4
00:02:21,908 --> 00:02:24,075
O tomto mieste som čítal.

5
00:02:24,078 --> 00:02:25,978
To je chrám deviatich mesiacov, človeče.

6
00:02:25,979 --> 00:02:27,913
Útočisko.
Ako kostoly v <i> highlanderovi.</i>

7
00:02:31,850 --> 00:02:32,985
Ok, len...

8
00:02:34,954 --> 00:02:37,421
Toto sú vládci, ok?

9
00:02:37,424 --> 00:02:38,956
Len si vypočuj, čo chcú povedať.

10
00:02:38,959 --> 00:02:40,158
Len si ich vypočujme.

11
00:02:43,163 --> 00:02:46,698
Konečne ste pre seba našli na
svete miesto.

12
00:02:46,699 --> 00:02:48,099
Náš svet.

13
00:02:49,368 --> 00:02:50,668
Ste vítaní.

14
00:02:51,837 --> 00:02:55,807
To, čo voláte
Mexico a Texas,

15
00:02:55,808 --> 00:02:59,343
my voláme Tlalticpac,
prvé kráľovstvo.

16
00:02:59,346 --> 00:03:01,646
Kráľovstvo svetla.

17
00:03:01,649 --> 00:03:04,883
Bolo našim domovom tisíce

18
00:03:04,884 --> 00:03:07,786
a tisíce mesiacov.

19
00:03:09,722 --> 00:03:11,990
Naozaj čakáte, že vám časť
z neho prenecháme?

20
00:03:11,991 --> 00:03:15,727
Sme vďační, že ste odstránili
skorumpovaného vládcu...

21
00:03:15,728 --> 00:03:17,028
Ximena.

22
00:03:22,568 --> 00:03:24,536
Povedz im, čo vyhrali.

23
00:03:24,538 --> 00:03:27,906
Ako poradca
vládkyne Venganza verdugo,

24
........