1
00:00:02,140 --> 00:00:03,473
Hej, Milesi,
vážně si začínáš zvykat

2
00:00:03,508 --> 00:00:05,441
na celou tuhle věc
s pádem skrz červí díru.

3
00:00:05,477 --> 00:00:07,377
Tentokrát tolik
nekřičíš hrůzou.

4
00:00:07,412 --> 00:00:09,612
Jo, napoprvé jsem
byl celý jako

5
00:00:09,648 --> 00:00:13,316
"Á, jsem v červí díře!
Vyšiluju!"

6
00:00:13,351 --> 00:00:14,584
Ale za chvíli je to jako

7
00:00:15,353 --> 00:00:17,454
"Tohle je dlouhá červí díra."

8
00:00:17,489 --> 00:00:18,498
Takže, co tu děláme?

9
00:00:18,499 --> 00:00:21,624
Všechno to začalo, když byl rozdrcen
mystický drahokam, Siege Perilous,

10
00:00:21,660 --> 00:00:23,693
<i>a jeho střepy se rozptýlili
po nejrůznějších dimenzích.</i>

11
00:00:23,728 --> 00:00:25,562
Teď se ty kousky
snaží znovu spojit

12
00:00:25,597 --> 00:00:27,463
a navádějí díky tomu
všechny možné vesmíry

13
00:00:27,499 --> 00:00:29,566
na kolizní dráhu.
A to je špatné.

14
00:00:29,601 --> 00:00:31,568
<i>Ve smyslu zániku
veškeré reality.</i>

15
00:00:31,603 --> 00:00:33,536
<i>Takže cestujeme napříč
všemi alternativními dimenzemi,</i>

16
00:00:33,572 --> 00:00:37,273
<i>abychom shromáždili střepy
a zachránili vesmír.</i>

17
00:00:37,309 --> 00:00:38,508
<i>A aby to bylo ještě horší,</i>

18
00:00:38,543 --> 00:00:40,310
<i>je tu nějaký hnusák
jménem Wolf Spider, který se</i>

19
00:00:40,345 --> 00:00:42,312
<i>také snaží shromáždit
všechny úlomky.</i>

20
00:00:42,347 --> 00:00:44,414
<i>Nevím proč,
ale nechystám se to zjišťovat.</i>

22
00:00:54,559 --> 00:00:56,626
Hej, tady už jsem byl.

........