1
00:00:00,000 --> 00:00:04,000
Subtitles by DramaFever
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

2
00:00:05,010 --> 00:00:08,230
<i>[Tento seriál
se nechal inspirovat dějinami.]</i>

3
00:02:39,230 --> 00:02:42,210
<i>[2. díl]</i>

4
00:04:31,950 --> 00:04:33,170
Počkejte!

5
00:04:35,590 --> 00:04:38,700
Počkejte. Zůstaňte tady.

6
00:04:50,120 --> 00:04:54,140
Jak můžete někoho shodit
jako kus pytle nebo něčeho podobnýho?

7
00:04:59,240 --> 00:05:02,390
Říkala jsem, že máte počkat!

8
00:05:05,630 --> 00:05:09,650
Jak můžete tudy jet tak rychle?

9
00:05:09,650 --> 00:05:12,460
Podívejte se támhle. Hele, hele.
Každý by se měl držet na straně.

10
00:05:13,160 --> 00:05:16,820
Lidé přecházejí před auty...
Před koni.

11
00:05:16,820 --> 00:05:18,420
Je snad váš kůň důležitější?

12
00:05:24,390 --> 00:05:25,670
No tohle!

13
00:05:34,650 --> 00:05:38,170
Hej! Hej, vy!

14
00:05:38,880 --> 00:05:41,600
Ty kráso! Co to s ním je?

15
00:05:42,570 --> 00:05:45,570
Slečno, zapomeňte na něho, prosím.

16
00:05:45,570 --> 00:05:48,410
Policie! Chci říct stráže.

17
00:05:48,410 --> 00:05:49,650
Kde jsou?

18
00:05:49,650 --> 00:05:52,030
Měli by toho chlapa zatknout!

19
00:05:52,030 --> 00:05:55,390
Co tím myslíte?
Vy opravdu neznáte čtvrtého prince?

20
00:05:55,390 --> 00:05:58,130
Máte štěstí, že vůbec žijete.

21
00:05:59,730 --> 00:06:01,230
Čtvrtého prince?

22
00:06:02,470 --> 00:06:03,990
Další princ?

23
00:06:03,990 --> 00:06:06,740
Kolik synů ten Taeyo vlastně měl?

24
00:06:11,640 --> 00:06:12,950
........