1
00:01:00,808 --> 00:01:04,806
"Dne 16. 10. 1971
Případ 18759415"

2
00:01:14,072 --> 00:01:17,357
- Můžeme? Točíme?
- "Nalezena" - Stačí říct, doktore.

3
00:01:17,450 --> 00:01:21,152
Nyní jsme uprostřed
průmyslové zóny v Chamforu.

4
00:01:21,247 --> 00:01:25,113
Dítě bylo nalezeno
právě mezi těmito budovami.

5
00:01:26,376 --> 00:01:28,251
To je budova jedna.

6
00:01:28,921 --> 00:01:32,205
Tento film vzniká
za souhlasu prefektury,

7
00:01:32,298 --> 00:01:35,003
s cílem zdokumentovat
lékařské poznatky

8
00:01:35,093 --> 00:01:40,004
pro archiv pediatrického oddělení
nemocnice Nanebevzetí.

9
00:01:42,100 --> 00:01:43,974
Tak jsme tady.

10
00:01:45,230 --> 00:01:47,103
Tady žila.

11
00:01:49,524 --> 00:01:52,062
Znásilněná nebyla, to je jisté.

12
00:01:52,277 --> 00:01:55,647
Vše ostatní vypovídá
o klasickém případu týrání.

13
00:01:55,740 --> 00:02:00,735
Špatné stravovací podmínky,
dehydratace, lehké podchlazení.

14
00:02:00,829 --> 00:02:04,992
Otvor umožňuje sedícímu člověku
vykonávat potřebu, aniž by vstal.

15
00:02:05,083 --> 00:02:09,031
Zranění na zápěstích
dokazují, že byla svázaná.

16
00:02:09,127 --> 00:02:14,122
- Ale jak se odsud dostala?
- Lucie nemluví o tom, co tu prožila.

17
00:03:06,437 --> 00:03:10,019
- To je pomerančový džus?
- Ano. - To je pro ni?

18
00:03:10,107 --> 00:03:12,729
- Ano.
- Ty jsi úplná maminka.

19
00:03:12,860 --> 00:03:14,735
Když ona už nikoho nemá.

20
00:04:03,454 --> 00:04:07,617
Neboj se, Anno,
tohle jsou moc hodní pánové.

21
00:04:08,501 --> 00:04:10,375
Tak jo.

22
........