1
00:00:01,953 --> 00:00:02,763
„Dříve“

2
00:00:02,764 --> 00:00:05,516
Odstranění znamení
vypustilo na tento svět sílu,

3
00:00:05,517 --> 00:00:07,685
která by ho mohla zničit.

4
00:00:07,686 --> 00:00:09,478
Tohle je Temnota, že?
Musí být.

5
00:00:09,479 --> 00:00:11,564
A všichni jsou jak z „28 dní poté“?

6
00:00:11,565 --> 00:00:14,567
Jako by měli vzteklinu.
Nepřestali.

7
00:00:14,568 --> 00:00:17,028
Možná to byl ten kouř
a každý, kdo byl venku

8
00:00:17,029 --> 00:00:18,112
tomu byl vystaven.

9
00:00:18,113 --> 00:00:20,656
- To nebyl člověk.
- Proč ne? Zabil jsem Smrt.

10
00:00:20,657 --> 00:00:21,824
Jsem otevřený všemu.

11
00:00:21,825 --> 00:00:23,784
- Zakrváceli tě?
- Ano.

12
00:00:23,785 --> 00:00:25,661
- Možná je to přenosné.
- Půjdu já.

13
00:00:25,662 --> 00:00:27,455
Zachránili jste mou holčičku.

14
00:00:27,456 --> 00:00:29,498
Jmenuje se Amara.

15
00:00:29,499 --> 00:00:32,460
Podívej, nemůžeme čekat,
až umřou.

16
00:00:32,461 --> 00:00:34,545
Casse nezachráníme,
když tu budeme trčet.

17
00:00:34,546 --> 00:00:36,505
Nemůžu si pomoct.

18
00:00:36,506 --> 00:00:38,424
Stále žije.

19
00:00:38,425 --> 00:00:41,303
Bratři…
zabraňte mi v konání horšího.

20
00:00:44,556 --> 00:00:45,765
Tak jo, jdeme na to.

21
00:00:45,766 --> 00:00:49,352
Zachraňovat lidi
znamená všechny lidi.

22
00:00:49,353 --> 00:00:50,770
Jaký máš plán?

23
........