1
00:00:02,400 --> 00:00:03,234
"Dříve"

2
00:00:03,235 --> 00:00:05,152
Na, doušku, doušku!

3
00:00:05,153 --> 00:00:06,905
Vystrč růžky,
ať jsi, kde jsi.

4
00:00:08,115 --> 00:00:10,116
Já na duchy nevěřím.

5
00:00:10,117 --> 00:00:11,659
Kamera ho zachytila.

6
00:00:11,660 --> 00:00:13,160
Posmrtná fotografie.

7
00:00:13,161 --> 00:00:15,121
Jak myslíš, že zuřiví duchové vznikají?

8
00:00:15,122 --> 00:00:17,373
Nedokážu
zapomenout a odejít.

9
00:00:17,374 --> 00:00:18,749
A zůstanou tu léta.

10
00:00:18,750 --> 00:00:21,961
Cítí svou podstatu,
jsou vyděšení.

11
00:00:21,962 --> 00:00:24,505
Když už jsme u duchů.

12
00:00:24,506 --> 00:00:27,424
Ta Temnota,
ona mě zachránila.

13
00:00:27,425 --> 00:00:29,260
Jsme spojení Deane.

14
00:00:29,261 --> 00:00:31,053
- Poděkovala mi.
- Za co?

15
00:00:31,054 --> 00:00:32,180
Za vysvobození.

16
00:00:35,475 --> 00:00:37,101
Myslím si,
že Amara je Temnota.

17
00:00:37,102 --> 00:00:38,811
Tu dívku posedl ďábel!

18
00:00:38,812 --> 00:00:41,147
Má hlad.
Je ve vývinu.

19
00:00:41,148 --> 00:00:42,815
Takže nám tu pobíhá
prastaré zlo

20
00:00:42,816 --> 00:00:44,441
a každým dnem sílí.

21
00:00:44,442 --> 00:00:45,776
To dítě chci.

22
00:00:45,777 --> 00:00:47,027
Mám hlad.

23
00:00:47,028 --> 00:00:48,946
To dítě jí duše.

........