1
00:00:00,768 --> 00:00:02,169
V minulých dílech...

2
00:00:02,270 --> 00:00:04,082
Tati, tohle je
Sheldonova matka Mary.

3
00:00:04,166 --> 00:00:06,119
- Jak se máte?
- Ráda vás poznávám.

4
00:00:06,183 --> 00:00:07,215
A samozřejmě matka.

5
00:00:07,341 --> 00:00:09,508
Nazdar,
má nenávistná dračice.

6
00:00:10,132 --> 00:00:13,181
Nazdar ty starý,
vrásčitý bastarde.

7
00:00:16,254 --> 00:00:19,055
Přišel mi e-mail
od letectva.

8
00:00:19,112 --> 00:00:22,158
Když odpovím, budou
vědět, že jsem ho četl.

9
00:00:22,229 --> 00:00:25,598
Kámo, v tu chvíli, kdy jsi
ten e-mail otevřel, to věděli.

10
00:00:25,702 --> 00:00:28,577
Možná tě sledují
touhle kamerou.

11
00:00:29,783 --> 00:00:33,814
Ach bože.
Myslím, že nás sledují.

12
00:00:34,848 --> 00:00:37,149
Zatoč doleva a uvidíme,
jestli taky odbočí.

13
00:00:37,182 --> 00:00:39,596
Proč tu odbočuje?
Restaurace je na druhou stranu.

14
00:00:39,635 --> 00:00:40,642
Nevím.

15
00:00:40,682 --> 00:00:42,892
Má tu dopravní aplikaci,
třeba je tam nehoda.

16
00:00:42,955 --> 00:00:44,538
Tak jeď za ním.

17
00:00:45,275 --> 00:00:47,346
Ale ne!

18
00:00:48,058 --> 00:00:50,290
Leonarde, myslím,
že jsem trochu unavený.

19
00:00:50,393 --> 00:00:52,619
- Takže se s vámi rozloučím.
- Jasně, tati.

20
00:00:52,679 --> 00:00:56,539
Také jsem vyčerpaná,
takže se uvidíme ráno.

21
00:00:57,651 --> 00:00:59,994
- Vezmeme si spolu taxík?
- To bude skvělé.

........