1
00:00:00,985 --> 00:00:04,069
Já tomu osobně říkám
pohotovostní vyšetřování.

2
00:00:04,171 --> 00:00:05,104
Něco tady je.

3
00:00:05,206 --> 00:00:06,638
Je tady dole ve sklepě něco?

4
00:00:06,741 --> 00:00:08,707
Znepokojivé zážitky.

5
00:00:08,809 --> 00:00:10,676
Co to bylo za zvuk?

6
00:00:12,079 --> 00:00:14,747
- Mám chuť mu dát ránu do krku.
- Jsi v pořádku?

7
00:00:14,849 --> 00:00:15,748
Řeklo to "démon".

8
00:00:15,850 --> 00:00:16,882
Kámo! Whoa!

9
00:00:16,984 --> 00:00:18,851
Řeklo to tvoje jméno, brácho!

10
00:00:20,903 --> 00:00:23,307
Někteří lidé věří v duchy.

11
00:00:24,478 --> 00:00:25,678
Jiní nevěří.

12
00:00:26,560 --> 00:00:30,262
Na tomhle světě jsou věci, které
nikdy plně nepochopíme.

13
00:00:31,632 --> 00:00:33,399
Chceme odpovědi.

14
00:00:34,769 --> 00:00:38,904
Máme roky zkušeností,
které dokládají naši důvěryhodnost...

15
00:00:39,006 --> 00:00:42,341
naši reputaci...

16
00:00:42,443 --> 00:00:47,046
Spolupracujeme s nejuznávanějšími
profesionály z oboru.

17
00:00:47,148 --> 00:00:49,882
A zaznamenáváme průlomové důkazy
o paranormálních jevech.

18
00:00:49,984 --> 00:00:54,520
- Funguje to!
- Tohle nedokážu vysvětlit.

19
00:00:54,622 --> 00:00:59,034
Toto jsou naše důkazy...
Naše Ghost Adventures.

20
00:00:59,251 --> 00:01:01,268
přeložila baaiaab
baaiaab.gac@gmail.com

21
00:01:03,497 --> 00:01:05,597
Vznáší se nad vyprahlou pouští,

22
00:01:05,699 --> 00:01:10,169
Las Vegas se vzdouvá z písku
jako hořící bestie.

23
00:01:10,271 --> 00:01:13,705
........