1
00:00:00,039 --> 00:00:04,268
- Jess, proč sis mě nemohla vzít?
- Nevím.

2
00:00:04,268 --> 00:00:06,218
- Ale víš.
- Ne, to nevím.

3
00:00:06,254 --> 00:00:07,119
Kvůli Nickovi.

4
00:00:11,759 --> 00:00:13,275
Miluju tě.

5
00:00:13,311 --> 00:00:14,560
- Miluješ mě?
- Miluju tě.

6
00:00:14,595 --> 00:00:17,346
Já tě taky miluju.
Páni, je tak dobré to říct.

7
00:00:17,398 --> 00:00:20,066
A nyní vás prohlašuji mužem a...

8
00:00:22,653 --> 00:00:24,270
- Rezervuju si letenku.
- Letenku?

9
00:00:24,322 --> 00:00:26,906
Jo, Reagan bude
pracovat v New Orleans

10
00:00:26,941 --> 00:00:29,458
tři měsíce a zeptala se mě,
jestli chci jet s ní.

11
00:00:29,494 --> 00:00:31,694
A já to udělám.

12
00:00:37,752 --> 00:00:40,048
Sakra!
Tohle je upozornění?

13
00:00:40,074 --> 00:00:42,896
Nepotřeboval jsem vědět,
že Riblet sendvič se vrací.

14
00:00:42,897 --> 00:00:44,977
Jak dlouho trvá zareagovat
na nabídku ke koupi domu?

15
00:00:44,977 --> 00:00:48,277
Dýchej. O domě se dozvíme,
až se o něm dozvíme.

16
00:00:48,303 --> 00:00:49,268
- Máš pravdu.
- Dobře.

17
00:00:49,499 --> 00:00:53,801
- Máš pravdu, dobře.
- Jsme v klidu. Jsme v klidu.

18
00:00:54,634 --> 00:00:56,538
- Jsem tak natěšenej!
- Budeme mít dům!

19
00:00:57,553 --> 00:01:01,521
Jak jsem říkal,
nikdy jsem necítil takovou lásku.

20
00:01:01,532 --> 00:01:03,269
Schází mi tvé rty na mých.

21
00:01:04,068 --> 00:01:07,107
<i>Zlato, jsou to jen dva měsíce
výcvikového programu FBI.</i>

........