1
00:00:16,640 --> 00:00:19,185
JIŽNÍ THAJSKO

2
00:00:53,135 --> 00:00:54,637
Ahoj.

3
00:00:54,982 --> 00:00:58,444
- Myslel jsem, že jsem tě ztratil.
- Pivo? Na zdraví.

4
00:01:05,034 --> 00:01:08,287
- Kam to jdeme?
- Plážové párty jsou pro turisty.

5
00:01:09,747 --> 00:01:11,540
Chci, abys viděla skutečné Thajsko.

6
00:01:11,707 --> 00:01:15,169
To je hodně špatná výmluva k tomu,
abys mě někam dostal o samotě.

7
00:01:15,294 --> 00:01:17,087
Jo, to zní.

8
00:01:44,865 --> 00:01:46,700
Co se to děje!

9
00:01:50,125 --> 00:01:52,077
BANGKOG, THAJSKO

10
00:01:52,301 --> 00:01:55,992
Když jsem byl mladý, můj otec mi říkal,
že je jen velmi málo potíží,

11
00:01:56,053 --> 00:02:01,350
které nejdou urovnat
dobrou uctivou debatou u stolu.

12
00:02:01,475 --> 00:02:03,957
Těším se, že dokážu, že měl pravdu.

13
00:02:04,020 --> 00:02:06,647
Rád bych osobně přivítal generála Ong Ji-Woo

14
00:02:06,773 --> 00:02:10,319
a severokorejskou delegaci.

15
00:02:10,484 --> 00:02:13,154
Chtěl bych zdůraznit,
že vypouštění družic

16
00:02:13,279 --> 00:02:16,449
a dlouhodobé testy jsou...

17
00:02:24,915 --> 00:02:28,711
Velice se omlouvám,
omluvte mě na okamžik.

18
00:02:28,878 --> 00:02:32,298
Malcolme, vezmi to na chvíli
za mě, děkuji.

19
00:02:34,508 --> 00:02:39,305
Je mi to velmi líto, dámy a pánové,
prozatím...

20
00:02:39,430 --> 00:02:41,974
O co jde? Co se stalo?

21
00:02:46,228 --> 00:02:49,482
Mám vaši dceru.
Pokud to zveřejníte, zemře.

22
00:02:49,649 --> 00:02:53,944
Pokud půjdete na policii, zemře.
Neuděláte, co chci, zemře.

23
........